Diersoort: Wild zwijn

Het wilde zwijn (Sus scrofa) is wijdverspreid over Europa. De populatie is de laatste decennia sterk toegenomen. Zowel door natuurlijke verspreiding als door menselijke (her)introductie, komt het wild zwijn nu in alle continenten, met uitzondering van Antarctica, voor.

Wilde zwijnen leven in zeer diverse biotopen, variërend tussen half-woestijn, gematigde  bossen (bossen in de zone met een gematigd klimaat),  en tropisch regenwoud.

Het wild zwijn is een alleseter. Het dieet bestaat uit zowel plantaardig (zoals noten, vruchten, bessen, wortels, paddenstoelen, gras) als dierlijk materiaal ( aas, regenwormen, insectenlarven, kleine zoogdieren, vogels, amfibieën).

Voor meer informatie zie het wild zwijn op:
de website van de Zoogdiervereniging en
de website Verspreidingsatlas zoogdieren.

Ziekten Algemeen

Onderzoeksresultaten

Overige berichten

Documenten en Publicaties