Europees project Afrikaanse varkenspest: ASF-STOPOp 3 mei 2016 is het Europese Cost-Action project ASF-STOP officieel van start gegaan in Brussel. De aanleiding voor dit project is de opkomst van Afrikaanse varkenspest (African Swine fever in het Engels, ASF) onder zowel gehouden varkens als wilde zwijnen in Oost-Europa. De eerste uitbraak in die regio was in Georgië (2007), waarna het zich verspreidde over de Kaukasus, Rusland, de Baltische staten en Polen. Met de uitbraak van ASF in 2014 in één van de Baltische staten, komt ASF voor binnen de grenzen van de Europese Unie.

Dit project ‘ASF-STOP’ heeft als doel verdere verspreiding van Afrikaanse varkenspest (ASF) in Europa te voorkomen, door middel van samenwerking op de volgende punten:

  • Het beter beheren en controleren van wilde zwijnenpopulaties gezien hun rol in de verspreiding en het in standhouden van het virus.
  • Het ontwikkelen van surveillance methodes om de introductie van ASF in nieuwe gebieden vroegtijdig te onderkennen.
  • Het begrijpen van de epidemiologie van de ziekte in de Europese context, met name het bepalen van de rol van het wild zwijn, teken en de omgeving.
  • Het ontwikkelen en verbeteren van de middelen om de ziekte te beheren, waaronder vaccins (die bestaan nog niet voor dit virus) en diagnostische methoden, maar ook goede voorlichting en wetgeving.

Het project biedt de gelegenheid aan onderzoekers en belanghebbende partijen uit de verschillende landen om met elkaar te communiceren en daardoor kennis te delen en efficiënter om te gaan met middelen. Hierdoor wordt een gedeelde visie ontwikkeld en innovatie bevorderd, zodat de populaties tamme varkens en wild zwijnen in Europa opnieuw ASF-vrij kunnen worden.

Over de vorderingen van het ASF-STOP project zult u regelmatig  informatie ontvangen. Mocht u geïnteresseerd zijn in meer informatie over het project of denkt u dat u er een bijdrage aan kunt leveren, dan kunt contact opnemen door het sturen van een e-mail naar dwhc@uu.nl onder vermelding van ‘vragen ASF-stop project’.