AVP België. Besmette zone: jachtverbod en gesloten voor publiek



Naar aanleiding van het vaststellen van Afrikaanse varkenpest bij wilde zwijnen in de gemeente Etalle in de provincie Luxemburg, België zijn een aantal maatregelen ingesteld en is de besmette zone afgebakend. In België liggen de bevoegdheden voor wat betreft de wilde dieren bij de gewesten en voor wat betreft de gehouden varkens bij het Federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). Tot nu toe zijn in elk geval vijf gevallen van AVP in deze regio bekend.

Besmette zone

Klik hier voor de kaart met de door de FAVV en het Waals gewest afgebakende besmette zone. Deze zone is 63.000 hectares groot en wordt in het zuiden begrenst door de landsgrens met Frankrijk.

Maatregelen

In een interview bij RTBF, heeft de Waalse minister van landbouw, René Collin, aangegeven dat in de besmette zone alle jachtvormen tot minstens 15 oktober zijn verboden. Ook is het niet toegestaan om de dieren te voeren. Een andere maatregel is het afsluiten van het gebied voor het publiek.

Klik hier voor de maatregelen voor varkenshouders dd 14 september

 

Bronnen: http://www.afsca.be/dierengezondheid/afrikaansevarkenspest/

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_peste-porcine-africaine-zones-de-protection-et-depistages-pour-67-eleveurs?id=10018980

https://www.rtbf.be/info/belgique/detail_peste-porcine-interdiction-de-circuler-en-foret-dans-la-zone-infectee-en-province-de-luxembourg?id=10021074