Update: Afrikaanse varkenspest aan de andere kant van de Rijn gevondenIn Rheinland-Pfalz werden nabij de plaats Gimbsheim op 6 juli een ziek en een dood wild zwijn aangetroffen.

Bij 1 van deze dieren is op 9 juli Afrikaanse Varkenspest bevestigd door het Friederich-Loeffler-Institut (FLI).

Dit gebied ligt aan de andere kant van de Rijn dan de eerder in Hessen gemelde uitbraak onder wilde wilde zwijnen nabij Gross Gerau.

Afrikaanse Varkenpest gevonden in Gros Gerau, deelstaat Hessen

(21 juni 2024)

Afgelopen zondag (15 juni) bevestigde het Friederich-Loeffler-Institut (FLI) dat bij een wild zwijn uit Gros Gerau, deelstaat Hessen in de buurt van Frankfurt am Main,  Afrikaanse varkenpest (AVP) is vastgesteld. Dit is daarna op dinsdag officieel doorgeven door de Chief Veterinary Officer (CVO) van Duitsland. Het wilde zwijn waarbij AVP is vastgesteld vertoonde abnormaal gedrag en is daarom geschoten en daarna bemonsterd. Twee in de buurt gevonden kadavers zijn ook getest en deze waren niet besmet.

Maatregelen

Na vondst is een gebied met een straal van ongeveer 15 km aangewezen als beperkingszone met onder andere een algemeen jachtverbod. Daarnaast zijn ook de Europees verplichte maatregelen, waaronder het opruimen en bemonsteren van kadavers en vervoersbeperkingen in gang gezet. Het gebied ligt op grote afstand van bestaande uitbraakgebieden in Duitsland.

Eerder deze maand, op 5 juni, is een uitbraak van AVP op een varkenshouderij in Vorpommern-Greifswald gemeld.

Alert blijven

Het verzoek is om wilde zwijnen met abnormaal gedrag en dood gevonden wilde zwijnen te melden bij de lokale terreinbeherende organisatie, de lokale grof wild co├Ârdinatoren, of indien die bij u niet bekend zijn, bij de NVWA (Landelijk meldpunt dierziekten 045 – 546 31 88).

Bron: Federal Food Safety and Veterinary Office (FSVO), Bern, Zwitserland.

Het is belangrijk om insleep van AVP in nieuwe gebieden te voorkomen. Het virus kan mede door menselijk handelen worden verspreid, bijvoorbeeld al door het weggooien in de natuur van een besmet varkensvleesproduct (zie figuur voor de verschillende mogelijk routes).

Informatie over deze AVP uitbraak en algemene informatie AVP: