België: Update AVP: 766 besmette wilde zwijnen.Het aantal met Afrikaanse varkenspest besmette wilde zwijnen in  Wallonië is intussen opgelopen tot 766 dieren. Het aantal dieren dat getest is, bedraagt 2483.

Beperkingsgebieden uitgebreid (26 maart 2019)

De FAVV bericht op 26 maart 2019 dat: “Door de vondst van dode everzwijnen besmet met Afrikaanse varkenspest in zone I noord, in het bos van Chiny, werd de afbakening van de beperkingsgebieden in samenwerking met de Europese Commissie aangepast. Zone I (bufferzone) en zone II (besmette zone) werden uitgebreid.”  Klik hier voor de link naar de kaart op de website van de FAVV

Service public Wallonië meldt op 19 maart dat de zone-indelingen  opnieuw zijn aangepast. Klik hier voor de nieuwe indeling d.d. 19 maart 2019.

Beperkingsgebied naar noorden uitgebreid (18 feb 2019)

De FAVV bericht op 18 februari  2019  op haar website dat er een dood wild zwijn met Afrikaanse varkenspest is gevonden in zone I Noord, tussen Les Fossés en Mellier (Léglise) . Door deze vondst is enkele dagen later de afbakening van de beperkingsgebieden in samenwerking met de Europese Commissie aangepast. Zone I (bufferzone) en zone II (besmette zone) zijn beide naar het noorden uitgebreid (zie website FAVV).

Besmette zone vergroot (22 jan 2019)

Na de vondst van 2 besmette wilde zwijnen in het westelijk deel van de Versterkte Observatiezone (Europese Zone I genoemd) , is de afbakening van de beperkingsgebieden aangepast. Beide Zones zijn uitgebreid naar het westen waarbij de Kernzone (Europese Zone II) nu tot aan de Franse grens loopt.
Zie voor de nieuwe kaart de site van de Belgische overheid. Er wordt in de Buffer en Versterkte Observatiezone met verschillende jachttechnieken en vallen gewerkt om de populatie wilde zwijnen te verminderen en er komt een tweede omheining in het westelijk deel van de Versterkte Observatiezone.

Op 22 januari 2019 waren sinds 13 september in totaal 1052 wilde zwijnen onderzocht, waarvan er 883 afkomstig waren uit het besmette gebied. Hiervan waren 345 kadavers positief voor Afrikaanse varkenspest.

Interactieve kaart met EU – regionalisatie

De Europese Commissie heeft een interactieve kaart ontwikkelt met de AVP-regionalisatiegebieden binnen de EU. De kaart is een indicatieve weergave van de gebieden zoals weergegeven in het Uitvoeringsbesluit 2014/709/EU, en laatstelijk gewijzigd bij Uitvoeringsbesluit (EU) 2019/161 van 31 januari. De kaart kan in- en uitgezoomd worden en zal ge-updated worden als er nieuwe wijzigingen zijn m.b.t. de regionalisatie.

Frankrijk

Frankrijk heeft naar aanleiding van deze recente gebeurtenis (2 positieve wilde zwijnen in Europese Zone I en uitbreiding van het beperkingsgebied) een Versterkte Observatiezone (3 km) en een Observatiezone (10 km) ingesteld grenzend aan België. Ook wordt er een omheining geplaatst die zal aansluiten op de nieuw te bouwen omheining in België. Zodra die klaar is, is het plan om in dit deel de wilde zwijnen populatie uit te roeien.

Meer informatie over de situatie in België is te vinden in de presentatie die op 19 december 2018 (juni 2021 niet meer online beschikbaar) werd gegeven op een ‘Ministerial conference’ in Brussel’

Herziene zone (26 nov. 2018)

Het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) meldt dat in overleg met de Europese Commissie de besmette zone is herzien en is vervangen door twee aparte zones: een zone I en een zone II.
De kaart met de nieuwe zone indeling is te zien op de website van FAVV.

Efsa video voorzorgsmaatregelen

Efsa heeft een korte video gemaakt over de verspreiding van de Afrikaanse varkenspest en de verschillende voorzorgsmaatregelen die kunnen genomen worden. Klik hier voor de link.

Overzicht besmette wilde zwijnen

Datum aantal wilde zwijnen met AVP Aantal onderzochte wilde zwijnen
29 april 2019 766 2483
23 april 2019 765
16 april 2019 740
8 april 2019 723
5 april 2019 719
25 maart 2019 708
20 maart 2019 694
18 maart 2019 687
1 maart 2019 619
25 februari 2019 573
22 februari 2019 550
18 februari 2019 494
8 februari 2019 439
7 februari 2019 414
22 januari 2019 345 1052
14 januari 2019 299
7 januari 2019 288
21 december 2018 245
14 december 231
10 december 205
28 november 184
26 november 181
16 november 167
8 november 161
6 november 159
5 november 155
24 oktober 114
22 oktober*2 104
16 oktober 96
15 oktober 89
10 oktober 75
9 oktober 70
8 oktober 53
4 oktober 32
2 oktober*1 28 74
28 september 20
27 september 18
13 – 14 september 4

*2 22 oktober: In totaal zijn tot nu toe 199 wilde zwijnen dood gevonden, waarvan 168 zwijnen afkomstig zijn uit de besmette zone en de overige uit het gebied rondom deze zone. Alle 104 positieve dieren kwamen uit de besmette zone.

*2 oktober: In totaal zijn tot nu toe 74 wilde zwijnen onderzocht, waarvan 48 zwijnen afkomstig zijn uit de besmette zone en 26 uit het gebied rondom deze zone. Van de 48 zwijnen uit de besmette zone, waren er 28 positief.

Indeling besmette zone sinds 12 oktober

Op 14 september werd een gebied van 63.000 ha als besmette zone afgebakend. Half oktober is de besmette zone in drie delen ingedeeld: kern zone, buffer zone en zone met versterkte observatie (Zone d’observation renforcée).
Klik hier voor de kaart met de door de FAVV en het Waals gewest afgebakende besmette zone

Maatregelen sinds 12 oktober

In de kern zone zijn alle jachtvormen tot minstens 14 november verboden. Ook is het niet toegestaan om grofwild te voeren. Daarnaast is het gebied afgesloten voor het gebied. Ook in de bufferzone is jacht en bijvoeren verboden. Het gebied is gesloten voor het publiek, maar bepaalde boswerkzaamheden kunnen met een ontheffing worden uitgevoerd. Om de bufferzone zal een raster worden geplaatst. In de ‘zone d’observation renforcée’ is jagen en bijvoeren ook verboden. Maar in dit gebied zullen onder strikte voorwaarden wilde zwijnen worden gedood/uitgeroeid.

De maatregelen voor de wilde zwijnen en alle activiteiten die het Waals gewest heeft genomen, staan op de website: http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine

Besmettingsroutes

De mogelijke besmettingsroutes worden goed weergegeven op onderstaand figuur van de Federal Food Safety and Veterinary Office (FSVO), Bern, Zwitserland.Besmettingsroutes

besmettingsroutes AVP

 

Preventieve maatregelen

Toeristen en mensen die in het veld komen kunnen het virus ongemerkt meenemen, bijvoorbeeld door het meenemen van varkensvlees/vleeswaren en varkensvleesproducten. Gooi nooit restanten van brood met varkensvleeswaren, of ander voedsel dat varkensproducten bevat, in de natuur. Ook al is de kans op overdracht via materialen niet heel groot, toch moet ook daar rekening mee gehouden worden. Het is dan ook belangrijk om deze zorgvuldig  met water en zeep te reinigen en goed te laten drogen.

Jagers wordt geadviseerd de nodige hygiëne in acht te nemen. Hierbij moet gedacht worden aan zaken zoals:

  • Het dragen van wegwerp handschoenen en het wassen van handen met zeep en water na contact met een wild zwijn.
  • Het schoonspuiten van autobanden en het grondig reinigen van laarzen en wildbak, het wassen van de kleding op minimaal 60 graden.

Personen die varkens houden moeten contact met besmette varkens vermijden en hun wordt dan ook ten sterkste afgeraden om in besmette gebieden, zie voor besmette gebieden de kaart van de Europese Commissie (juni 2021 niet meer online beschikbaar), te gaan jagen. Het is overigens niet toegestaan om een geschoten wild zwijn mee te nemen uit een gebied waar een besmettelijke dierziekte zoals AVP heerst.

Klik hier voor de folder van de NVWA over Afrikaanse varkenspest

Klik hier voor eerdere DWHC berichten en/of meer informatie over Afrikaanse varkenspest

Klik hier voor FAQ Afrikaanse varkenspest

Bronnen:

http://www.afsca.be/avp/actualiteit/belgie/

http://www.wallonie.be/fr/actualites/mesures-de-lutte-contre-la-peste-porcine-africaine

https://www.rtbf.be/info/regions/luxembourg/detail_peste-porcine-une-cloture-entre-la-france-et-la-belgique?id=10034344

Persbericht  België: Persbericht van het FAVV en de Service Public Wallon (SPW)

OIE alert: African swine fever, Belgium