Resultaten onderzoek Brucella bij wilde zwijnenLimburg

Sinds 2010 zijn serummonsters van wilde zwijnen in Limburg onderzocht op antistoffen tegen Brucella. Een kleine 7% van alle geteste serummonsters bleek positief te zijn. Dit hoeft overigens niet te betekenen dat deze zwijnen daadwerkelijk besmet zijn met de Brucella-bacterie. Er kan sprake zijn van een zogenoemde kruisreactie waarbij antilichamen reageren op bacteriën die sterke verwantschap hebben met de Brucella-bacterie. Het lopende onderzoek in Limburg werd daarom in 2012 uitgebreid met methoden om deze bacterie daadwerkelijk bij wilde zwijnen aan te tonen. In totaal werd DNA van Brucella-bacteriën in de amandelen van zes dieren aangetoond en kon  uit drie monsters ook daadwerkelijk Brucella-bacteriën worden geïsoleerd. Nadere typering leverde als resultaat Brucella suis biovar 2 op, een bacterie die ook in de landen om ons heen bij wilde zwijnen voorkomt.

Veluwe

Om te achterhalen of deze bacterie ook bij de wilde zwijnenpopulatie op de Veluwe voorkomt, hebben jagers in 2014 bloed en tonsillen (keelamandelen) verzameld bij geschoten dieren. In geen van de 53 geteste wilde zwijnen van de Veluwe zijn Brucella-bacteriën aangetoond middels DNA-technieken en/of kweek. Van 48 van de 53 wilde zwijnen zijn ook serummonsters onderzocht op antilichamen gericht tegen Brucella-bacteriën. Twee serummonsters bleken positief te zijn op antilichamen. Of de antilichamen ook daadwerkelijk specifiek gericht zijn tegen Brucella-bacteriën, kon niet worden bevestigd. Er is dus nog geen bewijs geleverd dat Brucella suis biovar 2 ook in de Veluwse zwijnenpopulatie aanwezig is. Of de resultaten van het serologische onderzoek een indicatie is van de oprukkende aanwezigheid van Brucella suis biovar 2 vergt verder onderzoek.

Met dank aan: Cor Kouters en Gerrit-Jan Spek voor de coördinatie van het onderzoek in respectievelijk Limburg en de Veluwe en alle jagers, die aan het onderzoek hebben meegewerkt. Daarnaast Marga van Setten, Dorota Szot, Michiel Kroese en Peter Willemsen voor het laboratoriumonderzoek bij het Central Veterinary Institute.

Tekst:  Peter van Tulden (CVI), Leo Dekkers (Gezondheidsdienst voor Dieren) en Joke van der Giessen (CVI, RIVM)

Meer informatie over Brucella is te vinden op:

de website van het RIVM

de website van het CVI