Update AVP in de EU: nu ook in SlowakijeSlowakije

Donderdag 25 juli 2019 maakte Slowakije bekend dat op een ‘backyard’ boerderij met 4 varkens de eerste gevallen van Afrikaanse varkenspest (AVP)  in dit land zijn vastgesteld.  De boerderij ligt in de regio Kosice in het zuidoosten van Slowakije. Deze regio grenst aan Hongarije en Oekraïne.

België

In België, waar AVP op 13 september 2018 werd vastgesteld, is het aantal besmettingen bij wilde zwijnen opgelopen tot 825 (stand op 16 juli 2019). Daarop is zijn beide zone I (bufferzone) en zone II (besmette zone) uitgebreid. De maatregelen voor het besmette gebied en voor varkenshouders en andere sectorpartijen zijn nog steeds van kracht. De overheid streeft er naar om eind december dit jaar alle wilde zwijnen in het besmette gebied en de bufferzone daaromheen te hebben geëlimineerd.
Een kaart met de zones is te vinden op https://www.wallonie.be/fr/peste-porcine-africaine.

Polen

In Polen, waar AVP in 2014 voor het eerst werd aangetoond, worden nog altijd besmettingen gemeld, zowel bij gehouden varkens als bij wilde zwijnen. In de periode januari-juli 2019 zijn in totaal 1341 besmettingen bij wilde zwijnen vastgesteld. De laatste vondst was in het vrije buffergebied (part I). In 2018 waren dat er in totaal 2243. In 2019 zijn 21 uitbraken bij gehouden varkens gemeld. In 2018 waren er in totaal 109 uitbraken. Het gaat bij de uitbraken in 2019 niet allemaal om kleinschalige bedrijven; op sommige bedrijven waren honderden varkens aanwezig.

Roemenië

In Roemenië komt AVP voor sinds 2017. Ook hier gaat de verspreiding onverminderd door. In 2019 zijn volgens de Roemeense overheid in totaal 210 uitbraken bij gehouden varkens geweest, waarvan 2 op commerciële bedrijven en 208 bij kleinschalige houderijen (stand op 5 juli 2019). Het aantal besmette wilde zwijnen was 876, waarvan 713 dood gevonden en 163 geschoten. De overheid probeert met nieuwe regelgeving en controles van bedrijven op onder andere het toepassen van bioveiligheidsmaatregelen de kans op verspreiding van de ziekte te verkleinen.

Estland

In Estland zijn in 2019 geen besmettingen bij gehouden varkens geweest, wel bij wilde zwijnen. In dit land werd AVP in 2014 vastgesteld.

Letland

In Letland (AVP sinds 2014) is in 2019 een uitbraak bij een kleinschalige houderij geweest en is de wilde zwijnenpopulatie nog altijd besmet.

Litouwen

In Litouwen (AVP sinds 2014) zijn meldingen geweest van besmette wilde zwijnen. De stand is 458 voor de eerste helft van 2019. Sinds maart dit jaar zijn acht uitbraken bij gehouden varkens gemeld.

Hongarije

In Hongarije (AVP sinds 21 april 2018) is op dit moment alleen de wilde zwijnenpopulatie besmet. In totaal zijn nu 1429 besmette wilde zwijnen gemeld.

Bulgarije

In Bulgarije (AVP sinds 31 augustus 2018) zijn besmettingen bij gehouden varkens en wilde zwijnen gerapporteerd. De uitbraken bij gehouden varkens vonden ook plaats in part I, de bufferzone. Meestal betrof het kleinschalige houderijen, maar op 19 juli heeft de overheid een uitbraak gerapporteerd in een bedrijf met 17.590 varkens, in part I (de vrije bufferzone).

Sardinië

In Sardinië komt AVP sinds 1978 voor. Dit eiland is nog altijd niet gevrijwaard van infecties. Ook hier zijn in 2019 nog uitbraken geweest 16 bij gehouden varkens en 34 bij wilde zwijnen.

 

Bron:

Ministerie van LNV, 29 juli 2019