Diersoort: Hazen en konijnen

Hazen behoren, evenals de konijnen, tot de orde van de haasachtigen (Lagomorpha) en zijn dus geen knaagdieren.

Ziekten Algemeen

Onderzoeksresultaten

Overige berichten

Documenten en Publicaties

  • Immunogenicity in rabbits of virus-like particles from a contemporary Rabbit Haemorrhagic Disease Virus Type 2 (GI.2/RHDV2/b) isolated in the Netherlands. Miao Q, R. Qi, L. Veldkamp, J. IJzer, M.L. Kik, J. Zhu, A. Tang, D. Dong, Y. Shi, M.M. van Oers, G. Liu & G.P. Pijlman. (2019). Viruses, 11 (6). doi: 10.3390/v11060553
  • Phylogeographic Distribution of Human and Hare Francisella Tularensis Subsp. Holarctica Strains in the Netherlands and Its Pathology in European Brown Hares (Lepus Europaeus). Koene M., J. Rijks, M. Maas, R. Ruuls, M. Engelsma, P. van Tulden, M. Kik, J. IJzer, D. Notermans, M.de Vries, E. Fanoy, R. Pijnacker, M. Spierenburg, H. Bavelaar, H. Berkhout, S. Sankatsing, R. Diepersloot, K. Myrtennas, M. Granberg, M. Forsman, H.J. Roest & A. Gröne (2019). Front. Cell. Infect. Microbiol., 11 February 2019
  • Zieke hazen in het veld. Montizaan, M. & A. Mulder (2017). Vakblad Natuur bos landschap, april 2017 (134): 21-23.
  • Environmental surveillance during an outbreak of tularaemia in hares, the Netherlands, 2015. Janse I. M. Maas, J.M. Rijks, M. Koene, T.Q.J. van der Plaats, M. Engelsma, P. van der Tas, M. Braks, A. Stroo, D.W. Notermans, M.C. de Vries, F. Reubsaet, E. Fanoy, C. Swaan, M.J.L. Kik, J. IJzer, R.I. Jaarsma, S. van Wieren, A.M. de Roda-Husman, M. van Passel, H.J. Roest, J. van der Giessen. Environmental surveillance during an outbreak of tularaemia in hares, the Netherlands, 2015. Euro Surveill. 2017;22(35):pii=30607. https://doi.org/10.2807/1560-7917.ES.2017.22.35.30607
  • Rabbit Hemorrhagic Disease Virus-2 (RHDV2): bij de konijnen af. Introductie van een nieuw type virus in Nederland in 2015. IJzer J, Y.R.A. van Zeeland, M.G.E. Montizaan, H.F. Egberink, P. König & I.M. van Geijlswijk (2016). Tijdschrift voor Diergeneeskunde. 2016, 141(3): 24-29.
  • Tularemie in Nederland, terug van weggeweest? Koene, M., J. Rijks, M. Maas, M. de Rosa, E. Broens, P. Vellema, M. Engelsma, R. Pijnacker, E. Fanoy, D. Notermans, P. vd Tas, J. vd Giessen, A. Gröne & H.J. Roest. (2015) Tijdschrift voor Diergeneeskunde 2015, 140(8): 23-27.
  • Meer hazenpest in Nederland? Tularemie, een opkomende zoönose. M. Montizaan (2014). Zoogdier 2014, 25 (4): 4-6
  • Tularaemia in a brown hare (Lepus europaeus) in 2013: first case in the Netherlands in 60 years. Rijks J.M., M. Kik, M.G. Koene, M.Y. Engelsma, P van Tulden, M.G. Montizaan, T. Oomen, M.A. Spierenburg, J. IJzer, J.W. van der Giessen, A. Gröne & H.J. Roest. (2013). Euro Surveill. 2013 Dec 5;18(49). pii: 20655.
  • Confirmation and phylogenetic analysis of rabbit hemorrhagic disease virus in free-living rabbits from the Netherlands. van de Bildt MW, van Bolhuis GH, van Zijderveld F, van Riel D, Drees JM, Osterhaus AD & Kuiken T. (2006).  Journal of Wildlife Diseases, 2006, 42(4):808-12. Klik hier voor meer informatie.