Hazen hebben nog andere ziekten dan hazenpest…



Bij twee dood gevonden hazen is vastgesteld dat ze zijn doodgegaan aan toxoplasmose.

Bij het DWHC zijn begin 2015 onder andere twee dood gevonden hazen binnengekomen uit respectievelijk de provincie Utrecht en Drenthe. Beide dieren waren in matige voedingstoestand, één dier had een ontsteking in long, lever, hersenen en hart. Tijdens het microscopisch onderzoek zijn bij beide hazen aanwijzingen gevonden voor de aanwezigheid van de parasiet Toxoplasma gondii. Dit werd door verdere moleculaire testen op het RIVM bevestigd. Op dit moment is het nog niet duidelijk hoe vaak de ziekte bij hazen in Nederland voorkomt. Toxoplasmose is wel in andere landen beschreven als een mogelijke veroorzaker van verhoogde sterfte onder hazen.1

Toxoplasma gondii is een microscopisch kleine parasiet die in Nederland voor komt bij verschillende diersoorten en ook de mens kan infecteren. Voor meer informatie over de ziekte bij de mens, kunt u terecht op de website van het RIVM.

Vindt u een of meerdere dode hazen, dan verzoekt DWHC u deze dieren te melden via het meldingsformulier of het sturen van een e-mail naar dwhc@uu.nl.

Denk bij het vastpakken van dood gevonden dieren altijd aan de hygiëne en pak deze nooit zonder wegwerphandschoenen aan. Het eten van een dood gevonden dier is ten sterkste af te raden, evenals het voeren ervan aan een huisdier.

 

  1. Natural toxoplasma gondii infections in European brown hares and mountain hares in Finland: proportional mortality rate, antibody prevalence, and genetic characterization. Jokelainen P, Isomursu M, Näreaho A, Oksanen A.
    J Wildl Dis. 2011 Jan;47(1):154-63.