Hazen en RHDV-2  in FrankrijkSinds de eerste konijnen in 2015 doodgingen door het nieuwe  konijnenvirus Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2 (RHDV-2), maakt het virus nog steeds slachtoffers onder wilde en tamme konijnen in Nederland. Over deze ziekte bij konijnen is intussen regelmatig bericht, maar nog slechts weinig over hetgeen tot nu toe bekend is van de effecten bij hazen.

In tegenstelling tot het klassieke RHDV, is RHDV-2 (zeer incidenteel) vastgesteld bij de Europese haas (Lepus europaeus). Deze gevallen zijn intussen gemeld uit Duitsland (3 dieren), Italië (1), Spanje (3), Australië (5) en Frankrijk (40 in 2015, Bron: p.m. J.S. Guitton). Tot een jaar na de eerste uitbraak van RHDV-2 in Frankrijk, waren alle geteste hazen daar negatief voor RHDV-2. Vandaar dat tot nu werd aangenomen dat de Europese haas niet gevoelig was voor RHDV-2. Echter, na een toename in het aantal negatieve EBHS- test resultaten van ‘EBHS-verdachte’ hazen, werden deze hazen, met terugwerkende kracht, opnieuw getest voor RHDV-2. Hieruit bleek dat vanaf november 2013 RHDV-2 sterfte onder hazen veroorzaakte. Deze sterfte werd in 7 verschillende hazenpopulaties gevonden. In 2015 is een studie uitgevoerd om een schatting te kunnen maken van de verspreiding van RHDV-2 onder hazen. Van de 95 onderzochte EBHS-verdachte hazen, waren 40 dieren positief voor RHDV-2 en 55 hazen positief voor EBHS. De positieve RHDV-2 hazen waren afkomstig van 25 verschillende uitbraken, wijd verspreid over Frankrijk, de positieve EBHS-hazen van 22 uitbraken. Het woord ‘uitbraak’ wordt in dit verband niet alleen gebruikt als er meerdere dode dieren aanwezig zijn, maar kan ook slechts één dier betreffen. De RHDV-2 stammen die bij konijnen en hazen binnen één en hetzelfde gebied werden gevonden, waren identiek, wat betekent dat ze daadwerkelijk door hetzelfde virus waren geinfecteerd. Overigens werden de dode hazen en konijnen niet (altijd) gelijktijdig gevonden. In de gebieden met incidentele gevallen van RHDV- 2 infectie bij het haas, lijkt dit een zogenaamd ‘spill’ over effect te zijn: de ziekte treedt alleen op in gebieden met massale sterfte onder konijnen, waarbij onder hoge infectiedruk het virus incidenteel kan overspringen op hazen. De toename van het aantal dode hazen door RHDV-2 en de verspreiding ervan over Frankrijk, zou er echter op kunnen duiden dat RHDV-2 een grotere rol zou kunnen gaan spelen als doodsoorzaak bij hazen. Dit kan consequenties hebben voor de epidemiologie van het RHDV-2 in gebieden waar zowel hazen als konijnen voorkomen. (Le Gall-Reculé G. et al., 2016)

 

Bron: Le Gall-Reculé G. , E. Lemaitre, S. Bertagnoli, C. Hubert, S. Top, Th. Lequeux, A. Decors, S. Marchandeau & J.S. Guitton. 2016. Large Scale Detection of the Rabbit Haemorrhagic Disease Virus RHDV2 in European Hare (Lepus europaeus) Populations in France Causing European Brown Hare Syndrome EBHS-like Outbreaks. World Lagomoprh Conference.