Tularemie (hazenpest) vastgesteld bij twee personenIn de eerste helft van 2016 is bij een patiënt uit de provincie Utrecht de zoönose tularemie (hazenpest) vastgesteld. Deze persoon heeft de infectie zeer waarschijnlijk opgelopen door het villen van een besmette haas die door een hond was gevangen in het Kromme Rijngebied. Daarnaast is in 2016 nog een patiënt met tularemie gemeld, woonachtig in de provincie Zuid-Holland in de streek Vijfheerenlanden. Bij deze patiënt is geen contact bekend met hazen. Transmissie van tularemie kan plaatsvinden via insectenbeten, contact met besmette dieren (voornamelijk haasachtigen en knaagdieren), opname via besmet water of voedsel, of inademen van kleine (vloei-)stofdeeltjes. Voor zover bekend is de ziekte niet van mens-op-mens overdraagbaar. Na een lange periode van afwezigheid worden sinds 2011 weer gevallen van tularemie vastgesteld bij mensen en hazen in Nederland.

Meld dode hazen

Treft u in Nederland (meerdere) dode hazen (of andere dieren) in het veld aan, meld dit via het DWHC-meldingsformulier. Na het melden van het dier, neemt DWHC  contact met u op en overleggen we of het dier wordt opgehaald. U krijgt dan een instructie over hoe het dier te verpakken. DWHC heeft geen ophaaldienst die het dode dier uit het veld ophaalt, maar wel een koerier die het in plastic zakken verpakte dier bij de melder (of een ander adres) kan ophalen. Het is belangrijk dat het dode dier zo koel mogelijk wordt bewaard (maar niet ingevroren) tot het wordt opgehaald.

Meer informatie over tularemie is te vinden op de website van:

DWHC (tularemie bij wild)

CVI (tularemie algemeen)

RIVM (tularemie bij mensen)

 

Dit is een gezamenlijk bericht van RIVM, CVI en DWHC