Update hazenpest Friesland en OverijsselIn de afgelopen weken zijn via verschillende bronnen (dierenartsen, veehouders en jagers) signalen binnengekomen van hoge sterfte onder hazen in midden Friesland. Tot nu toe is de verwekker van tularemie (Francisella tularensis), ook wel hazenpest genoemd, aangetoond bij acht dieren uit de wijde omgeving van Akkrum. Het betreft dood gevonden hazen die zijn ingestuurd naar het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC), echter het totaal aantal gestorven dieren is vele malen hoger. Of de muizenplaag in Friesland verband houdt met deze uitbraak van tularemie is niet bekend. Onderzoek daar naar loopt nog.

Behalve in midden Friesland is deze maand ook tularemie vastgesteld bij een haas uit zuid Friesland en bij een haas gevonden in het oosten van Overijssel. Ook in deze gebieden is melding gemaakt van opvallende sterfte onder hazen. Dood gevonden hazen kunnen worden ingestuurd voor onderzoek naar het DWHC.

kaart tularemie maart 2015

© RIVM/CVI/NVWA/DWHC

In Nederland is op het gebied van tularemie een werkgroep actief, waarin RIVM, GGD, CVI, DWHC en NVWA vertegenwoordigd zijn. Gezamenlijke activiteiten bestaan onder andere uit onderzoek naar tularemie, risicobeoordeling alsmede het verschaffen van informatie voor medische en veterinaire professionals en specifieke risicogroepen zoals jagers.

Meer informatie over tularemie vindt u op de website van het CVI en het DWHC. Voor specifieke vragen over tularemie bij de mens kunt u informatie vinden op website van het RIVM.

Besmettingsrouten

De bacterie, die onder anderen bij hazen en knaagdieren voorkomt, is van dier op mens overdraagbaar, maar niet van mens op mens.

De meest voorkomende manieren van besmetting zijn:

  • Via de huid, via een (soms onzichtbare) wond bij direct contact met een besmet dier
  • Via de huid, via een insectenbeet
  • Door het eten van niet goed doorbakken besmet vlees. Deze bacterie wordt bij 60 °C gedood

Voorzorgsmaatregelen

Ga je het veld in, gebruik dan goede insectenwerende middelen of draag insectenwerende kleding. Draag altijd handschoenen bij contact met dode dieren. Zorg voor goede wond hygiëne door zorgvuldig de wond te desinfecteren en verbindt schaaf- en snijwondjes.

Meld dode hazen

Treft u in Nederland (meerdere) dode hazen (of andere dieren) in het veld aan, meld dit op www.dwhc.nl. In overleg kan worden besloten tot onderzoek van de aangetroffen dieren.

30 maart 2015,