Ziekte: Encephalitozoon

Ziekteverwekker

Encephalitozoon is een sporenvormende, eencellige, parasiet. Deze parasiet wordt tegenwoordig bij het rijk van de schimmels ingedeeld. Tot nu toe zijn drie verschillende Encephalitozoon-soorten beschreven, te weten: Encephalitozoon intestinalis, E. hellem en E. cuniculi.

Gevoelige diersoorten

Encephalitozoon komt wereldwijd en bij tal van diersoorten voor, zowel bij een breed scala van vogels als van zoogdieren. Wel hebben de parasiet-soorten waarschijnlijk een voorkeur voor bepaalde diergroepen. Zo is E. intestinalis tot nu toe alleen bij zoogdieren beschreven en komt  E. hellem voornamelijk bij vogels voor, maar is daarnaast ook bij een aantal zoogdiersoorten en een gehouden krokodil beschreven. E. cuniculi is algemeen bekend van het voorkomen bij gehouden konijnen, maar kan ook bij tal van andere diersoorten, zoals vogels en zoogdieren, voorkomen.

Symptomen dieren

De meeste besmettingen verlopen zonder klinische verschijnselen, maar ook ernstige ziekte kan voorkomen. Van gehouden konijnen is bekend dat E. cuniculi vooral de nieren en de hersenen kan aantasten. Door de aantasting van de nieren gaan de konijnen veel drinken. Als de hersenen zijn aangetast, vertoont het konijn neurologische symptomen zoals een scheve kop, verlammingsverschijnselen en evenwichtsstoornissen.

Besmetting dieren

Een besmet dier scheidt sporen uit via de urine. Via voedsel en water kunnen de sporen vervolgens door andere dieren worden opgenomen. Ook kan de parasiet van moederdier op jong worden overgebracht.

Onderzoeksresultaten

Projecten

Geen projecten gevonden.

Overige berichten

Geen berichten gevonden.

Documenten en Publicaties

Geen publicaties gevonden.