Nieuwe variant konijnenvirus ook bij wilde konijnenBegin deze week is bekend geworden dat het nieuwe virustype RHDV2 ook bij wilde konijnen is aangetroffen. Dit virustype is nu aangetoond bij drie wilde konijnen die gevonden zijn in de provincies Gelderland, Utrecht en Zuid-Holland. Een vierde konijn (ook afkomstig uit Utrecht)  bleek geen RHDV2 te hebben.

Het onderzoek bij vier andere wilde konijnen loopt nog. De  eerste resultaten geven alvast aan dat hiervan één konijn verdacht is van RHD (Limburg) en dat één konijn  myxomatose heeft.  Van het RHD-verdachte dier is materiaal opgestuurd voor aanvullend virologisch onderzoek. Dat moet uitwijzen of we hier inderdaad te maken hebben het RHD-virus en zo ja, welke type virus.
Vanuit het land komen meerdere meldingen binnen van sterfte van wilde konijnen, o.a. meerdere meldingen vanuit Eindhoven en Enkhuizen. Uit deze gemeenten zijn echter nog geen wilde konijnen voor onderzoek ingestuurd.

Het effect van RHDV2 op de konijnenpopulatie in Nederland is niet goed te voorspellen.
Van RHDV1 is bekend dat deze grote gevolgen kan hebben voor de konijnenpopulatie en dat  80- 90 % van de populatie kan sterven.  In andere landen bleek dat dit ’nieuwe’ RHD2-virus, dat voor het eerst in 2010 in Frankrijk is gevonden,  zich iets anders gedraagt dan RHDV1. Het sterftepercentage door RHDV2 kent grote verschillen en ligt tussen de 5 – 70 %.
De inzender van het wilde konijn uit gemeente Zuidplas (Zuid Holland) meldt dat de konijnenpopulatie intussen sterk is afgenomen,  met zo’n 70 tot 75%. Tevens meldt hij dat er sinds een week minder sterfte is onder de nog overgebleven konijnen.
Maar gezien de variatie in het sterftepercentage, kan dit in andere gebieden dus geheel anders zijn.

Melden van sterftegevallen

Treft u dode wilde konijnen aan? Meld ze dan bij het Dutch Wildlife Health Centre. Geef hierbij duidelijk aan of het ‘verse’ dode konijnen (12 – 24 uur dood) of oudere waarnemingen betreft. Alleen de verse dieren zijn namelijk nog geschikt voor onderzoek.