Konijnensterfte voornamelijk door Rabbit Hemorrhagic Disease Virus 2 (RHDV-2) infectieIn het eerste half jaar van 2022, ontving DWHC slechts enkele meldingen van konijnensterfte waarbij het meestal om een individeel dier ging. Maar vanaf juni veranderde dat beeld en kwamen er zo’n vier tot zes meldingen per maand via de website binnen.  Men vermeldde zo goed als altijd meerdere dode konijnen die binnen korte tijd stierven. De aantallen dood gevonden konijnen lag per melding tussen de 2 – 25 dieren. Uit een aantal gemeenten kwamen meerdere meldingen, zoals Amstelveen, Losser, Oude IJsselstreek en Hof van Twente.

konijn
Foto: Margriet Montizaan

In 2022 zijn tot 20 november veertien konijnen onderzocht, waarvan dertien uit de periode juni – november.  Deze veertien konijnen kwamen uit acht verschillende locaties (zie kaart). Van dertien dieren is het onderzoek afgerond. Er zijn verschillende ziekten gevonden waaraan de konijnen zijn doodgegaan, maar een  RHDV-2 infectie  werd het meeste als doodsoorzaak gevonden, al dan niet in combinatie met coccidiose. Van de veertien onderzochte konijnen hadden negen konijnen een RHDV-2 infectie. Van deze negen dieren zijn twee konijnen doodgegaan aan de combinatie RHDV-2 infectie en coccidiose. Bij het nog lopende onderzoek van een konijn uit Drenthe is de verdenking ook RHDV-2, maar dit moet nog bevestigd worden. Bij een konijn uit Noord-Brabant was myxomatose de doodsoorzaak en het onderzochte konijn uit Amstelveen is doodgegaan door coccidiose in combinatie met een bacteriële long- en miltontsteking.

DoodsoorzaakAantal
RHDV-2
waarvan combi RHDV-2 met coccidiose
9
2
RHDV2 verdenking , onderzoek loopt nog1
Myxomatose1
Long-hartprobleem1
Coccidiose, in combi met bacteriële longontsteking, miltontsteking1
Leververvetting door onvoldoende voedsel opname1

Myxomatose is een ziekte die uitwendig meestal duidelijk zichtbaar is door de opgezette ogen en gezwellen op de kop. Omdat dit een redelijk bekend ziektebeeld is, worden deze dieren niet altijd gemeld, waardoor sterfte door myxomatose onderbelicht kan zijn.

RHDV-2

Het RHDV-2 virus is een nieuwe variant van het klassieke RHD-virus dat sinds de jaren ’90 in Nederland bij konijnen voorkomt. Het RHDV-2 virus is eind 2015 voor het eerst bij konijnen in Nederland aangetoond.

Besmettelijk

Het RHDV-2 virus is zeer besmettelijk. Konijnen raken besmet door zowel direct onderling contact als indirect contact. Indirect contact kan bijvoorbeeld via contact met urine en keutels van besmette konijnen, en via o.a. besmet water, voedsel, kleding en handen. Ook in de uitwerpselen van roofdieren die een besmet konijn hebben gegeten, kan levensvatbaar RHD-2 virus aanwezig zijn.

Het RHD-virus is niet besmettelijk voor andere gezelschapsdieren zoals honden, katten, cavia’s en andere knaagdieren. Gehouden konijnen kunnen worden ingeënt.

Vaccineren

Het vaccineren van gehouden konijnen tegen RHDV-1 en RHDV-2 is niet verplicht. Maar om te voorkomen dat een gehouden konijn doodgaat door RHDV is het belangrijk om de gehouden konijnen in te enten. Hiervoor kunt u terecht bij uw eigen dierenarts.

Meer Informatie

DWHC website: https://www.dwhc.nl/ziekten/viraal-hemorragisch-syndroom-vhs/