Diersoort: Konijn

Konijn (Oryctolagus cuniculus)
Konijnen behoren, net als hazen, tot de haasachtigen (Lagomorpha) en niet tot de knaagdieren. Konijnen zijn over het algemeen grijsbruin van kleur, maar ook zandkleurige en zwarte konijnen komen in het wild voor. Konijnen leven in holen, waar ze veelal overdag in verblijven. In de schemering en de nacht zijn ze actief.

Meer informatie over het konijn kunt u vinden op:
de website van de Zoogdiervereniging en
de website Verspreidingsatlas zoogdieren.

Ziekten Algemeen

Onderzoeksresultaten

Overige berichten

Documenten en Publicaties

  • Immunogenicity in rabbits of virus-like particles from a contemporary Rabbit Haemorrhagic Disease Virus Type 2 (GI.2/RHDV2/b) isolated in the Netherlands. Miao Q, R. Qi, L. Veldkamp, J. IJzer, M.L. Kik, J. Zhu, A. Tang, D. Dong, Y. Shi, M.M. van Oers, G. Liu & G.P. Pijlman. (2019). Viruses, 11 (6). doi: 10.3390/v11060553
  • Rabbit Hemorrhagic Disease Virus-2 (RHDV2): bij de konijnen af. Introductie van een nieuw type virus in Nederland in 2015. IJzer J, Y.R.A. van Zeeland, M.G.E. Montizaan, H.F. Egberink, P. König & I.M. van Geijlswijk (2016). Tijdschrift voor Diergeneeskunde. 2016, 141(3): 24-29.
  • Confirmation and phylogenetic analysis of rabbit hemorrhagic disease virus in free-living rabbits from the Netherlands. van de Bildt MW, van Bolhuis GH, van Zijderveld F, van Riel D, Drees JM, Osterhaus AD & Kuiken T. (2006).  Journal of Wildlife Diseases, 2006, 42(4):808-12. Klik hier voor meer informatie.