Archief: 2015

Geen aanwijzing voor TBC bij dassen in Nederland

In Engeland zijn runderen en dassen besmet met Mycobacterium bovis, de verwekker van rundertuberculose. Het voorkomen van rundertuberculose onder runderen heeft grote economische en volksgezondheidsgevolgen. In  Engeland is doorlopend discussie over de rol van dassen in deze problematiek. M. bovis behoort tot de
Lees meer

Catastrofale sterfte van Saiga-antilopen in Kazachstan

Begin mei werd in de Betpak-Dala populatie in de Kostanay regio van Centraal Kazachstan massale sterfte geconstateerd van saiga-antilopen (Saiga tatarica tatarica), ook wel kortweg saiga genoemd. Later werd ook in andere regio’s (Aktiubinsk en Akmola) grote sterfte waargenomen.
Lees meer

Zoönosen bij hazen

In 2014 en het eerste kwartaal van 2015 zijn in totaal 72 hazen bij DWHC binnengekomen voor onderzoek naar de doodsoorzaak. Naast trauma (letsel, ongeval), zijn diverse ziekteverwekkers gevonden, waaronder drie die ook de mens kunnen infecteren (zoönose). Deze drie zijn tularemie (hazenpest), toxoplasmose (ook wel
Lees meer

Toxoplasma bij een steenmarter

Begin 2015 is bij het DWHC een steenmarter binnengekomen voor onderzoek. Het dier was een mannelijke steenmarter met een goede voedingstoestand. De doodsoorzaak van de steenmarter was trauma aan de kop mogelijk als gevolg van een verkeersongeluk. Daarnaast had het dier een onderliggende ontsteking van de
Lees meer

Update hazenpest Friesland

Medio april is bij nog een haas uit de wijde omgeving van Akkrum hazenpest vastgesteld. Hiermee komt het totaal aantal positieve hazen in 2015 op 11, waarvan 9 hazen uit de wijde omgeving van Akkrum komen, 1 uit Zuid-Friesland en 1 uit Oost-Overijssel (zie kaart).
Lees meer

Update hazenpest Friesland en Overijssel

In de afgelopen weken zijn via verschillende bronnen (dierenartsen, veehouders en jagers) signalen binnengekomen van hoge sterfte onder hazen in midden Friesland. Tot nu toe is de verwekker van tularemie (Francisella tularensis), ook wel hazenpest genoemd, aangetoond bij acht dieren uit de wijde omgeving van
Lees meer

Vogelgriep H5N8 bij knobbelzwaan in Zweden

Bij twee van tien dood gevonden knobbelzwanen (Cygnus olor) in Stockholm (Zweden) is het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 aangetroffen.
De tien knobbelzwanen (twee groepjes van vijf stuks) werden post mortem onderzocht, waarbij ze ook werden getest voor vogelgriep (aviaire influenza). De knobbelzwaan is
Lees meer