Vogelgriep H5N8 bij knobbelzwaan in ZwedenBij twee van tien dood gevonden knobbelzwanen (Cygnus olor) in Stockholm (Zweden) is het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 aangetroffen.
De tien knobbelzwanen (twee groepjes van vijf stuks) werden post mortem onderzocht, waarbij ze ook werden getest voor vogelgriep (aviaire influenza). De knobbelzwaan is één van de doelsoorten die volgens Europees besluit in de EU-lidstaten routinematige worden onderzocht op vogelgriep.

De eerste groep van vijf knobbelzwanen waren allen negatief voor vogelgriep. Deze dieren hadden loodvergiftiging.

De twee groep van vijf dieren waren allen positief voor Influenza A. Hiervan bleken twee vogels positief voor H5. Nadere typering toonde aan dat het ging om het hoog pathogene H5N8 vogelgriepvirus.

Geen van deze zwanen met vogelgriep vertoonde macroscopische afwijkingen die duidden op hoog pathogeen vogelgriep, terwijl vier van deze dieren afwijkingen hadden die duidden op mogelijk loodvergiftiging. Het vijfde dier had verwondingen die passen bij een trauma.

Zweden behoud de ziekte vrije status, omdat de vogelgriep is gevonden bij wilde knobbelzwanen.

Bron: OIE, immediate notification report 20/03/2015