Insectenetende vogels in Nederland gaan sterker achteruit in gebieden met hoge gehaltes neonicotinoideInsectenetende vogels in Nederland gaan sterker achteruit in gebieden met hoge gehaltes neonicotinoide, meldt een artikel in Nature d.d. 9 juli 2014.

Biologen van de Radboud Universiteit en Sovon Vogelonderzoek onderzochten de hypothese dat het landbouwbestrijdingsmiddel imidacloprid, behorende tot de neonicotinoiden, een negatief effect heeft op insectenetende vogels.

Foto: Roy Slaterus

Foto: Roy Slaterus

Voor dit onderzoek hebben de onderzoekers gekeken naar de achteruitgang van een aantal algemeen voorkomende insecteneters, waaronder de spreeuw en de boerenzwaluw. Gegevens van deze vogels uit het Broedvogel Monitoring Project (BMP) hebben ze vergeleken met de concentraties van imidacloprid in het oppervlaktewater (gegevens van de waterschappen) en het landbouwgebruik (gegevens CBS).
In de vergelijking van de gegevens zien de onderzoekers een trend tussen de afname van het aantal vogels daar waar de hoeveelheid imidacloprid in het oppervlaktewater boven de 20 nanogram per liter komt.

Meer informatie is te vinden op:

De website van Sovon: Spreeuw en zwaluw verdwijnen in gebieden met hoge gehaltes neonicotinoïde

Tijdschrift Nature: Declines in insectivorous birds are associated with high neonicotinoid concentrations