Geen aanwijzing voor TBC bij dassen in NederlandHRT.1.a Das bij boom - 72In Engeland zijn runderen en dassen besmet met Mycobacterium bovis, de verwekker van rundertuberculose. Het voorkomen van rundertuberculose onder runderen heeft grote economische en volksgezondheidsgevolgen. In  Engeland is doorlopend discussie over de rol van dassen in deze problematiek. M. bovis behoort tot de bacteriën van het Mycobacterium tuberculosis complex.

Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) verricht sinds 2008 pathologisch onderzoek op wilde dieren. Er was en is geen enkele aanwijzing voor het voorkomen van rundertuberculose onder dassen in Nederland, maar daarbij moet de kanttekening gemaakt worden dat tot 2012 dassen nauwelijks werden onderzocht. Dit komt omdat maar weinig natuurlijk gestorven dode dassen worden gevonden, maar wel  verkeerslachtoffers. Verkeerslachtoffers zijn niet altijd de meest geëigende categorie van dood gevonden dieren voor het signaleren van infecties, maar voor sommige chronische infecties zoals rundertuberculose zijn ze wel geschikt. Daarom heeft het DWHC in 2012 samen met enkele dassenwerkgroepen een oproep gedaan om zo veel mogelijk dassen, ook verkeerslachtoffers, in te sturen voor pathologisch onderzoek en screening op rundertuberculose. Met een doorlopende screening  zou inzicht kunnen worden verkregen of rundertuberculose onder de Nederlandse dassenpopulatie voorkomt en een bedreiging zou kunnen vormen voor de veeteelt.

Huidige stand van zaken:

Honderd-en-vier (104) dassen die aangeboden zijn aan het DWHC in de periode December 2012- April 2014, zijn gescreend op de aanwezigheid van bacteriën uit het Mycobacterium tuberculosis complex. Ruim 80% van deze dassen waren volwassen dieren, en de geslachtsverdeling was gelijk.  Ze waren afkomstig uit Drenthe (n = 4), Friesland (n = 1), Gelderland (n = 23), Limburg (n = 15), Noord Brabant (n = 54), Noord Holland (n =1), Overijssel (n = 2), Utrecht (n = 3), Zeeland (n = 1). Het Central Veterinary Institute van Wageningen-UR (CVI) heeft orgaan materiaal van deze dieren getest op voorkomen van bacteriën uit het Mycobacterium tuberculosis complex door middel van kweek en PCR-test.

Bij geen van de 104 onderzochte dassen werd infectie met M. bovis of andere bacteriën uit het Mycobacterium tuberculosis complex aangetoond. In deze dassen was dus geen aanwijzing voor rundertuberculose.

kaart met de locaties waar de 104 geteste dassen zijn doodgevonden

Kaart met de locaties waar de 104 geteste dassen zijn doodgevonden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 juni 2015, ©DWHC-CVI