Archief

Trichomonas infectie bij een holenduif

Voorgeschiedenis In mei 2010 stierf een mannelijke, volwassen holenduif (Columba oenas)  kort nadat hij in Hilversum gevonden was met bloed op de snavel. Hij werd verzonden naar het DWHC voor post-mortaal onderzoek.
Lees meer

Aviaire tuberculose in een fuut (Podiceps cristatus)

De onderzochte fuut had een ernstige, chronische, multifocale tot diffuse, granulomateuze ontsteking van meerdere organen, geassocieerd met Mycobacterium avium complex. We concludeerden dat aviaire tuberculose de meest waarschijnlijke doodsoorzaak was.
Lees meer

Merel (Turdus merula) besmet met malaria parasiet

Malaria bij vogels wordt veroorzaakt door verschillende soorten Plasmodium parasieten, waar overigens mensen niet gevoelig voor zijn. Zieke vogels vertonen symptomen als het bol in de veren zitten, kortademigheid, uitdroging, en plotselinge sterfte. De malaria parasiet wordt waarschijnlijk door de huissteekmug
Lees meer

2010: Gezondheid aangereden reeën in de provincie Utrecht

De provincie en de Faunabeheereenheid Utrecht wensten meer inzicht in aanrijdingen met hoefdieren. Eén van de vragen was of gezondheidsproblemen een oorzaak kunnen zijn om de kans op een aanrijding te vergroten. Het project had dan ook als doel inzicht te verkrijgen in de gezondheid van aangereden reeën in de
Lees meer