Diersoort: Edelhert

Het edelhert (Cervus elaphus) is Nederlands grootste hertachtige. In tegenstelling tot het ree, dat in bijna geheel Nederland voorkomt, leeft het Edelhert alleen op de Veluwe, in de Oostvaardersplassen en het Weerterbos. Daarnaast worden soms edelherten in gebieden langs de Duitse grens waargenomen. Een hinde (vrouwelijk dier) weegt gemiddeld tussen de 55 – 100 kg, en een hert (mannelijk dier) tussen de 95 – 200 kg. Alleen het hert draagt een gewei. Dit gewei wordt jaarlijks afgeworpen en opnieuw opgezet. Edelherten leven in roedels (groepen).

Meer informatie over het edelhert kunt u vinden op:
de website van de Zoogdiervereniging en
de website Verspreidingsatlas zoogdieren.

Ziekten Algemeen

Onderzoeksresultaten

Overige berichten

Documenten en Publicaties