Italië: Eerste uitbraak van epizootic hemorrhagic disease in EuropaIn november 2022 werd een uitbraak van epizootic hemorrhagic disease (EHD) bij runderen op Zuid-Sardinië, Italië, bevestigd. Het EHD-virus is niet alleen op vier runderbedrijven  maar ook bij een edelhert (wild) vastgesteld. Dit is de eerste uitbraak van EHD in Europa.

Kort na de melding van de uitbraken in Italië, werden ook in Zuid-Spanje uitbraken van het EHD-virus gemeld.

EHDV

EHDV infectie is een insectenoverdraagbare virusziekte dat bij veel herkauwersoorten voor kan komen. Historisch gezien veroorzaakte EHDV hoge sterfte bij witstaartherten (Odocoileus virginianus) in Noord Amerika, terwijl ook infecties bij gedomesticeerde herkauwers werden gerapporteerd. Recent is gebleken dat EHDV ook ziekte en productieverlies in runderen veroorzaakt, onder andere tijdens uitbraken in Turkije, Israël en Noord-Afrika. EHDV is genetisch nauw verwant aan het blauwtongvirus en Afrikaanse paardenpest en wordt net als deze twee virussen overgebracht door knutten van het Culicoides geslacht.

Nederland

Mede door het toenemende risico voor landbouwhuisdieren in Europa met daarbij de toegenomen kans op economische schade is EHDV sinds mei 2008 in Nederland aangifteplichtig. In 2009-2010 is in het kader van het opzetten van een landelijk netwerk voor het representatief bemonsteren van reeën naar dit virus gekeken, zie het bericht 2009 – 2010: Nationale surveillance van infecties en ziekten in reeën  -epizootic hemorrhagic disease virus infectie als pilot- ( https://dwhc.nl/surveillance-reeen-ehdv/). Alle reeënmonsters waren negatief voor EHDV.

Bronnen

BLV Radar bulletin November 2022

https://dwhc.nl/surveillance-reeen-ehdv/

Foto banner edelherten: Eline de Jong