Archief: 2017

Wees alert op vogelsterfte

Afgelopen vrijdag werd bekend dat er bij een dood gevonden wilde eend in het Duitse Bentheim, niet ver van de Nederlandse grens, een hoogpathogeen H5N8-virus is vastgesteld. Deze vondst maakt opnieuw duidelijk dat alertheid op vogelsterfte geboden blijft.
Lees meer

Ranavirus nu ook in Zuid-Holland

Het ranavirus is nu  ook in Zuid-Holland vastgesteld bij zowel een groene kikkerlarve als  salamanders. De positieve dieren zijn op twee verschillende locaties gevonden, de ene locatie ligt in het uiterste oosten, in de driehoek Zuid-Holland – Utrecht  – Gelderland, de andere locatie ligt meer in het midden
Lees meer

Bever met afwijkend gedrag door een tumor

Op 26 oktober 2016 is een bever (Castor fiber) die gedesoriënteerd gedrag vertoonde, binnengebracht bij de Stichting faunavisie wildcare in Westernieland. Het dier draaide cirkeltjes naar links. In 1e instantie werd gedacht dat het dier mogelijk aangereden was, omdat ze in een greppel naast een drukke weg was
Lees meer

Komt het goed met de Merel?

De laatste weken is er veel aandacht voor de Merel. Ook dit jaar worden er namelijk veel dode vogels gemeld, waarvan een groot deel waarschijnlijk is getroffen door het usutuvirus. Door meldingen uit het hele land zien we bovendien de grens van dode Merels langzaam naar het westen opschuiven. Wat betekent dit voor
Lees meer
wasbeerhonden

Onderzoek naar ziekteverwekkers bij wasbeerhonden en wasberen

Help mee en meld een dode wasbeerhond of wasbeer. De wasbeerhond en de wasbeer worden in Nederland in het oostelijke grensgebied steeds vaker waargenomen. Beide dieren kunnen ziekteverwekkers bij zich dragen die een risico kunnen vormen voor de gezondheid van mensen.
Lees meer

Augustus 2017: vogelgriep (HPAI H5N8) bij wilde vogels in Europa

Eind augustus werd bekend dat in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt drie in het wild levende zwanen zijn doodgegaan door het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8. Dit vogelgriepvirus veroorzaakte afgelopen winter grote sterfte onder watervogels in Nederland en andere Europese landen. In verschillende landen werden
Lees meer

Berlijn: nieuw pokkenvirus bij rode eekhoorns

In 2015 en 2016 werden in de regio Berlijn een aantal jonge rode eekhoorns (Sciurus vulgaris) gevonden met ernstige ontstekingen aan tenen van de voor en achterpoten, de  oorschelpen, de neus, de staart en het anale gebied. De oorzaak was onbekend. Door de ontstekingen konden de jonge eekhoorns niets
Lees meer
ekster in het gras

Griekenland: sterfte van eksters door westnijlvirus

In Zuid Griekenland is sinds eind juni sterfte onder eksters, zwarte en bonte kraaien waargenomen. De lokale bevolking geeft aan dat vanaf half juli ook duidelijk een afname in de populatie wilde vogels, met name eksters, is te zien.  Eind juli werden 20 dode ekster, die binnen een straal van 300 m lagen,
Lees meer