Wees alert op vogelsterfteAfgelopen vrijdag werd bekend dat er bij een dood gevonden wilde eend in het Duitse Bentheim, niet ver van de Nederlandse grens, een hoogpathogeen H5N8-virus is vastgesteld. Deze vondst maakt opnieuw duidelijk dat alertheid op vogelsterfte geboden blijft.

Het is nu bijna een jaar geleden dat we werden opgeschrikt door vette krantenkoppen over massale sterfte onder watervogels als gevolg van vogelgriep. De Gouwzee en het Wolderwijd kwamen rond 8 november als eerste in beeld. In beide gebieden bezweken aanvankelijk vooral Kuifeenden. Nader onderzoek wees uit dat het ook toen ging om een hoogpathogeen H5N8-virus – een subtype dat in de laatste twee maanden van 2014 ook al groot in het nieuws was.

Niet alleen Kuifeenden

Dat er massaal watervogels stierven als gevolg van vogelgriep was nieuw voor Nederland. En het bleef helaas niet bij Kuifeenden en de bovengenoemde twee locaties. In de weken die volgden werden op meerdere plekken dode vogels gevonden. Ook uit andere landen kwamen soortgelijke meldingen.

Vroege signalering

Het is natuurlijk onzeker of we dit najaar opnieuw met een vogelgriepuitbraak te maken zullen krijgen. Maar als dat wel het geval is, dan willen we dit uiteraard zo vroeg mogelijk signaleren. Dus kom je de komende weken dode (of zieke) watervogels tegen, aarzel dan niet en maak er melding van via www.sovon.nl/dodevogels

Elke melding – dus ook een losse! – helpt ons bij het vormen van een beeld of er (in een bepaalde regio) iets gaande is. We werken hierbij nauw samen met andere organisaties (o.a. het DWHC) en geven, indien daar aanleiding voor is, meldingen door aan de NVWA die ter plekke nader onderzoek kan doen.

Maar alles begint bij alertheid in het veld!

Grootste vogelconcentraties

Gebieden waar in het najaar concentraties eenden verblijven hebben onze grootste interesse. Met name in het noorden en westen van het land en langs de grote rivieren zijn er daar veel van.

Deels betreft het omvangrijke en bekende wetlands, zoals het Lauwersmeergebied en de Biesbosch, maar ook talloze kleinere plassen en meren kunnen een belangrijke regionale functie vervullen voor doortrekkende en overwinterende eenden.

In het geval van de Smient – een soort waarbij het virus relatief vaak werd aangetroffen – gaat het bijvoorbeeld ook om plekken zoals Polder Zeevang in Noord-Holland en delen van het Groene Hart. Dus bezoek je binnenkort een watervogelrijk gebied, werp dan eens een extra blik op de oever en meld het als je iets vreemds ziet!

Bron: www.sovon.nl