Ranavirus nu ook in Zuid-HollandHet ranavirus is nu  ook in Zuid-Holland vastgesteld bij zowel een groene kikkerlarve als  salamanders. De positieve dieren zijn op twee verschillende locaties gevonden, de ene locatie ligt in het uiterste oosten, in de driehoek Zuid-Holland – Utrecht  – Gelderland, de andere locatie ligt meer in het midden van de provincie, in de omgeving van Rotterdam.

Verspreiding in Nederland

Het ranavirus is voor het eerst door patholoog Marja Kik van het DWHC in 2010 vastgesteld bij kikkers in het Dwingelderveld. Daarna is het virus ook gevonden in Overijssel (2011), Noord-Brabant (2013), Gelderland (2013), Friesland (2014) en Limburg (2014). En nu dus ook in Zuid-Holland (2017). Op onderstaande kaart staan de locaties weergegeven.  In noord Nederland is zowel het aantal dieren dat getroffen is door het ranavirus als de verspreiding veel groter dan in de overige delen van Nederland. Vandaar het verschil in cirkelgrootte.

Ranavirus

Het ranavirus kan voorkomen bij amfibieën, reptielen en vissen en kan grote sterfte veroorzaken. Er bestaan verschillende ranavirussen. Het type dat in Nederland bij de in het wild levende dieren is aangetoond, is het Common Midwife Toad Virus (CMTV). Ranavirus is in Nederland sinds de eerste uitbraak in 2010 aangetoond bij negen van de zestien in Nederland voorkomende inheemse amfibiesoorten. Dit zijn alle drie de groene kikkers (bastaardkikker, meerkikker en poelkikker), de boomkikker, de bruine kikker, gewone pad, knoflookpad, kamsalamander en de kleine watersalamander. Uit andere landen is bekend dat ook de vuursalamander, vroedmeesterpad en Alpenwatersalamander gevoelig zijn voor CMTV.

De mens

Ranavirus is niet gevaarlijk voor de mens, maar kan wel gemakkelijk door de mens worden verspreid. Mensen kunnen ongemerkt nieuwe gebieden besmetten doordat zij grote concentraties virus via dieren, laarzen, emmers en schepnetten etc. over grote afstanden kunnen verspreiden. Het is daarom belangrijk dat mensen de nodige voorzorgsmaatregelen nemen om het virus niet vanuit een besmet gebied te verspreiden naar een ander gebied. Veldwerkers kunnen werken met het hygiëne protocol dat RAVON heeft opgesteld.

Meer informatie

Meer informatie over het ranavirus is te vinden op https://www.dwhc.nl/ziekten/ranavirus/ en op http://www.ravon.nl/Diensten/Onderzoek/Ziekteendoodsoorzaak/VerspreidingRanavirus