Categorie: Onderzoeksresultaat

Antistoffen tegen Schmallenbergvirus bij reeën

Terugkoppeling bevindingen:  aanwijzing voor antistoffen tegen Schmallenbergvirus infectie bij reeën In 2012 is uw aandacht gevraagd voor Schmallenbergvirus infectie bij wilde dieren. Hier de terugkoppeling van resultaten uit 2012.
Lees meer

Merels en Usutu-virus

Bij dode merels (Turdus merula) en zanglijsters (Turdus philomelos) in Nederland is geen Usutu-virus aangetroffen bij onderzoek. De vrees bestond dat deze vogelziekte, die in Duitsland veel slachtoffers onder met name merels had veroorzaakt, inmiddels de Nederlandse grens zou kunnen hebben overschreden.
Lees meer
boksende hazen

Vergiftigd Wild

Anamnese Op een locatie in Nederland werden in 2011 binnen een straal van 300 m vijf dode dieren gevonden: een vrouwelijke Europese haas (Lepus europaeus), een mannelijke zwarte kraai (Corvus corone), een mannelijke kleine mantelmeeuw (Larus fuscus), en twee jonge buizerds (Buteo buteo), een vrouwelijke en een
Lees meer

Trichomonas infectie bij een holenduif

Voorgeschiedenis In mei 2010 stierf een mannelijke, volwassen holenduif (Columba oenas)  kort nadat hij in Hilversum gevonden was met bloed op de snavel. Hij werd verzonden naar het DWHC voor post-mortaal onderzoek.
Lees meer

Aviaire tuberculose in een fuut (Podiceps cristatus)

De onderzochte fuut had een ernstige, chronische, multifocale tot diffuse, granulomateuze ontsteking van meerdere organen, geassocieerd met Mycobacterium avium complex. We concludeerden dat aviaire tuberculose de meest waarschijnlijke doodsoorzaak was.
Lees meer

Merel (Turdus merula) besmet met malaria parasiet

Malaria bij vogels wordt veroorzaakt door verschillende soorten Plasmodium parasieten, waar overigens mensen niet gevoelig voor zijn. Zieke vogels vertonen symptomen als het bol in de veren zitten, kortademigheid, uitdroging, en plotselinge sterfte. De malaria parasiet wordt waarschijnlijk door de huissteekmug
Lees meer