Verslag dassenbijeenkomst zaterdag 5 april 2014De Dassenwerkgroep Brabant organiseerde op 5 april 2014 een bijeenkomst over dassen. Diverse mensen die dode dassen voor onderzoek inleveren bij DWHC waren op deze bijeenkomst aanwezig. Naast leden van de Dassenwerkgroep Noord Brabant, waren ook leden van dassenwerkgroepen uit Drenthe, Utrecht en Limburg aanwezig. Ook waren er o.a. personen die werkzaam zijn bij Dierenambulances, Das&Boom, Inspectie Dierenbescherming, terreinbeherende organisaties en fotografen. Dassenwerkgroep Brabant
Op deze bijeenkomst presenteerde Andrea Gröne de onderzoeksresultaten van de dassen die in 2013 bij DWHC zijn ingeleverd. Daarnaast vertelde Fabrice Ottburg (Alterra) over een verhuizingsproject van 4 dassen van Ede naar de Achterhoek, Douwe Bakker gaf meer informatie over het voorkomen van tuberculose bij runderen naar aanleiding van de discussies in Engeland en Ierland en Peter van Tulden vertelde over vervolging van wilde fauna in Nederland en een nieuwe website om misstanden door te geven. Hieronder in het kort de inhoud van de presentatie van DWHC over de onderzochte dassen. Foto: Margriet Montizaan

 

DWHC Dassenonderzoek 2013.

  • In 2013 zijn meer dan 60 dassen ingeleverd. De meeste dassen waren verkeersslachtoffers, vandaar ook dat bij de meeste dassen een zogenaamd trauma werd gevonden, maar daarnaast werden ook enkele infecties aangetroffen, waaronder Morbillivirus sp, en huid-gist (Malassezia sp). Daarnaast werd ook stoflongziekte (pneumoconiose) waargenomen.
  • Eén das reageerde positief op een test voor Morbillivirus sp. Tot deze ‘virusgroep’ behoort o.a. hondenziekte, mazelen en zeehondenziektevirus. Uit de literatuur is bekend dat hondenziekte bij dassen voorkomt en tot sterfte kan leiden. Honden worden normaliter ingeënt, vandaar dat deze ziekte bij honden zo goed als niet meer voorkomt. Kenmerken van hondenziekte kunnen zijn snot aan de neus, vieze ogen, moeilijk ademhalen, en eventueel verharde neus en voetzolen.
  • In een zweer op de huid van een das is een gist (Malassezia sp) gevonden. Verschillende soorten Malassezia gisten komen bij de hond normaal voor op de huid en/of in de oren. Het is nog onduidelijk, wanneer en welke soorten tot huidontsteking leiden. Of en zo ja, welke Malassezia – gisten normaal op de huid van een das voorkomen, hoe gevoelig dassen zijn voor de ontwikkeling van huidontstekingen door Malassezia – gisten, en wat het betekent voor de gezondheid van de das, is nog geheel onbekend. Het kan een uitzondering zijn die toevallig is gevonden.
  • Bij de meeste dassen (zo’n 90 %) is pneumoconiose gevonden. Pneumoconiose wordt ook wel stoflongziekte genoemd. De vraag bij de dassen is nu of deze longaandoening wordt veroorzaakt door inhalatie van stof uit de bodem, bijvoorbeeld van stof dat vrijkomt bij het graven van hun burcht, of stof uit de lucht. En welke stof is dan de veroorzaker?

Naast het onderzoek naar de doodsoorzaak, worden de dassen ook onderzocht op tuberculose. Er is op dit moment geen enkele aanwijzing dat tuberculose bij dassen in Nederland voorkomt.