Vogelgriep: alertheid blijft geboden en meldschema is gewijzigdWilde vogels

Hoogpathogeen vogelgriep komt nog altijd voor onder wilde vogels in Nederland, al zijn er minder meldingen dan vorig jaar om deze tijd. Door de huidige  vogeltrek kunnen er varianten van het virus die in het buitenland circuleren Nederland binnenkomen. Mede om daarop zicht te blijven houden is het belangrijk om dood gevonden vogels te blijven melden voor onderzoek. Het melden is sinds medio november gewijzigd, zie de meldwijzer onderaan de pagina. Dode wilde vogels kunnen nu ongeacht het aantal bij DWHC gemeld worden voor onderzoek.

Zoogdieren

Niet alleen vogels gaan dood door vogelgriep, maar ook carnivoren (vleesetende zoogdieren), zie de eerdere berichten “bunzing en vossen besmet met vogelgriep”, “opnieuw vos met vogelgriep“, en “vogelgriep gevonden bij jonge vosjes in Groningen” ). Deze  vogelgriepsterfte onder zoogdieren is nog steeds gaande. Zo meldden een dierenambulance uit Gelderland en een opvangcentrum uit Friesland in november 2022 respectievelijk een vos en een bunzing met afwijkend gedrag. Deze dieren zijn uit hun lijden verlost, en via de NVWA opgestuurd naar WBVR waar bij allebei HPAI is aangetoond.

Als een carnivoor afwijkend gedrag (zenuwverschijnselen) voor het overlijden vertoonde,  doet de NVWA onderzoek. Denk hierbij aan ongecontroleerd met de kop draaien of volledige desoriëntatie. Dit soort gevallen kunt u bij de NVWA melden via telefoonnummer 045 – 546 31 88. Maar doe alleen melding bij de NVWA als u dergelijk afwijkend gedrag heeft gezien voordat het dier doodging. Leeft het dier nog? Meld het dan bij de terreinbeheerder. Vertoonde het wilde zoogdier geen zenuwverschijnselen voor zijn dood, of is dit niet bekend, meld het dode dier dan bij DWHC via het meldformulier.

Meldwijzer

 • Voor het laten opruimen van dode vogels kunt u melding maken bij de rechthebbende/beheerder van de locatie waar de dode vogel ligt. Zie voor meer informatie dwhc.nl/vragen/#opruimen.
  DWHC ruimt geen dode dieren op.
 • Voor het melden van dode wilde vogels en zoogdieren ten behoeve van het verkrijgen van inzicht in de grootte van de sterfte (statistiek) kan zowel het formulier op de website van DWHC als op de Sovon website ingevuld worden.
 • Voor het melden van dode vogels en zoogdieren voor onderzoek, kan het meldformulier op de DWHC website worden ingevuld. Vermeld bij opmerking of het dier voorhanden is. Als bekend is dat een vleesetend zoogdier voordat hij doodging zenuwverschijnselen vertoonde, dan is het zeer belangrijk dit te vermelden in het opmerkingen veld.
  Let op:  alleen ‘dubbel’-verpakte dieren op een postcode-adres komen voor ophalen in aanmerking. Vermeld bij opmerking dat de vogel ‘voorhanden’ is. Een dubbele verpakking is overigens geen garantie dat het dier bij de melder opgehaald kan worden. 
  Op basis van de kleur op de gemeentekaart , de vogelsoort en het aantal gemelde vogels, beslist DWHC of de gemelde vogel al dan niet wordt opgehaald. De mogelijkheden voor onderzoek worden per mail of telefonisch met de melder afgestemd.
 • Carnivoren waarvan bekend is dat ze voor het doodgaan afwijkend gedrag (zenuwverschijnselen) vertoonden, zullen worden doorgezet naar de NVWA.
 • Bij het oprapen van een dood dier, moeten de algemene hygiënemaatregelen in acht worden genomen (zie https://www.dwhc.nl/vragen/#algemenehygiene).