Meldpagina

Ter info: De taak voor het opruimen van dode dieren ligt niet bij het DWHC, kijk hier wie verantwoordelijk is voor het opruimen van dode dieren. 

Melden dood dier

U bent op de pagina voor het melden van een dood gevonden wild dier.
Er zijn twee type formulieren waarmee u een dood wild dier bij DWHC kunt melden.

 1. Melden om dier te laten onderzoeken op doodsoorzaak. Dier moet voorhanden zijn en aan bepaalde voorwaarden voldoen.
 2. Melden voor het verkrijgen van inzicht in de sterfte onder wilde dieren. Minimale contactgegevens gevraagd.

Wilt u melden voor opruimen, ga dan naar de informatie ‘Waar melden voor opruimen?’

Melden voor onderzoek doodsoorzaak

Meer contactgegevens zijn nodig. Het dier moet voorhanden zijn en aan bepaalde voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor onderzoek naar doodsoorzaak:

 • Naam
 • E-mail en telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent
 • Adres waar dode dier overdag opgehaald kan worden
 • Dode dier moet hygiĆ«nisch dubbel verpakt zijn
 • het dier mag niet langer dan 24 dood zijn;
 • het dier moet nog intact zijn;
 • Het dier moet zo koel mogelijk bewaard worden (bij voorkeur tussen 0 – 7 C) en niet ingevroren*.
  Tips voor koelen.

* Uitzondering op invriezen: vogelgriepgevoelige vogelsoorten die alleen op vogelgriep worden getest in kader van AI surveillance mogen worden ingevroren.

Melden voor inzicht in sterfte wilde dieren

Minimale contactgegevens zijn nodig.

 • Naam
 • E-mail adres
 • Telefoon is gewenst, maar niet verplicht.

Deze gegevens zijn nodig om eventueel aanvullende vragen te kunnen stellen, of om bij een bijzonderheid te kunnen overleggen of het toch mogelijk is om het dier op te halen voor onderzoek.

Waar melden voor opruimen?

Het behoort niet tot de taak van DWHC om dode dieren op te ruimen. Wie verantwoordelijk is voor het al dan niet opruimen van dode dieren, is afhankelijk waar het dode wilde dier ligt.

In eerste instantie is de rechthebbende of beheerder van de grond waarop een kadaver zich bevindt verantwoordelijk voor het opruimen van dode wilde vogels. Het is aan hen om te beslissen of ze opruimen o dat ze dode dieren laten liggen.

Zie ook de door de NVWA opgestelde handleiding voor het opruimen van dood gevonden wilde watervogels