Archief: oktober 2017

Wees alert op vogelsterfte

Afgelopen vrijdag werd bekend dat er bij een dood gevonden wilde eend in het Duitse Bentheim, niet ver van de Nederlandse grens, een hoogpathogeen H5N8-virus is vastgesteld. Deze vondst maakt opnieuw duidelijk dat alertheid op vogelsterfte geboden blijft.
Lees meer

Ranavirus nu ook in Zuid-Holland

Het ranavirus is nu  ook in Zuid-Holland vastgesteld bij zowel een groene kikkerlarve als  salamanders. De positieve dieren zijn op twee verschillende locaties gevonden, de ene locatie ligt in het uiterste oosten, in de driehoek Zuid-Holland – Utrecht  – Gelderland, de andere locatie ligt meer in het midden
Lees meer

Bever met afwijkend gedrag door een tumor

Op 26 oktober 2016 is een bever (Castor fiber) die gedesoriënteerd gedrag vertoonde, binnengebracht bij de Stichting faunavisie wildcare in Westernieland. Het dier draaide cirkeltjes naar links. In 1e instantie werd gedacht dat het dier mogelijk aangereden was, omdat ze in een greppel naast een drukke weg was
Lees meer