Diersoort: Vuursalamander

De vuursalamander ( Salamandra salamandra) is zwart met grote gele vlekken. De vuursalamander leeft vochtige loofbossen met beekjes in heuvelachtig landschap De volwassen vuursalamander leeft op het land, niet in het water.

Meer informatie over de vuursalamander kunt u vinden op de website van Ravon

Ziekten Algemeen

Onderzoeksresultaten

Geen onderzoeksresultaten gevonden.

Overige berichten

Documenten en Publicaties

Geen publicaties gevonden.