RAVON en de Universiteit Gent luiden de noodklok voor de vuursalamanderNature Today plaatste op 20 april een bericht van RAVON en de Universiteit Gent over een pessimistische toekomstbeeld voor Europese salamanderpopulaties na de recente introductie van de schimmel Batrachochytrium salamandrivorans. Deze schimmel zorgt voor massale sterfte bij salamanders in Nederland, België en Duitsland en kan verschillende Europese salamandersoorten laten uitsterven.

Professor An Martel (Universiteit Gent) zegt op de website van Nature Today: “De schimmel veroorzaakt momenteel een ‘perfecte storm’, waarbij verschillende factoren er samen voor zorgen dat een geïnfecteerde salamanderpopulatie uitsterft. De vuursalamander is bijzonder gevoelig voor infectie. Deze dieren sterven zelfs na contact met een heel kleine hoeveelheid van de schimmel. De dieren kunnen de infectie oplopen via schimmelsporen die in de omgeving overleven of via direct en indirect contact met minder gevoelige amfibieënsoorten zoals kikkers, die als permanente bron van infectie fungeren. Weerstand bouwen de vuursalamanders helaas niet op, wat ertoe leidt dat 90% van de populatie binnen zes maanden verdwijnt. In Nederland is de vuursalamander inmiddels bijna uitgestorven als gevolg van de schimmel. De schimmel vormt ook een bedreiging voor andere inheemse salamandersoorten.”

“Salamanders in Europa zijn sowieso bedreigde dieren. Liefst 18 van de 34 Europese soorten wordt in zijn voortbestaan bedreigd. Verschillende soorten bewonen een klein areaal. Mocht de schimmel deze kleine, kwetsbare populaties bereiken, dan is te verwachten dat dit snel kan leiden tot uitsterven van soorten. De vraag is hoe dit doemscenario kan worden gekeerd.”

De Europese Commissie sponsoort een consortium dat een Europees actieplan gaat opzetten. Vanuit Nederland neemt RAVON hieraan deel.

Lees het hele bericht op de website van Nature Today.

Meer informatie is te vinden in het artikel Drivers of salamander extirpation mediated by Batrachochytrium salamandrivorans dat op 20 april 2017 verschenen is in het tijdschrift Nature.