Diersoort: Mus

In Nederland komen een aantal mussen voor, waaronder de huismus (Passer domesticus ) en de ringmus (Passer montanus).

Zie voor meer informatie:
de website van de vogelbescherming: huismus, en de ringmus
de website van Sovon huismus en de ringmus

Foto banner: Roy Slaterus

Ziekten Algemeen

Onderzoeksresultaten

Overige berichten

Geen berichten gevonden.

Documenten en Publicaties