Vogelpokken bij huismusBegin januari 2017 ontving DWHC een huismus (Passer domesticus) uit de omgeving van Soest. De inzendster gaf aan dat de mus, voordat het doodging, algehele malaise vertoonde: het dier zat bol, klapperde een beetje met de snavel, maakte een snotterig indruk, zat slecht in de veren en kon niet goed vliegen. Uit het onderzoek naar de doodsoorzaak bleek dat de huismus was vermagerd en is doodgegaan door de combinatie van vogelpokken en een schimmelinfectie.

Onderzoek

De huid zat vol met witgele knobbeltjes

Bij het eerste onderzoek met het blote oog (macroscopisch), werden zeer veel witgele knobbeltjes op de huid gezien. Ook op de snavel was een witgeel knobbeltje te zien. De longen vertoonden een geel beslag. Het dier was uitgemergeld. De knobbeltjes op de huid deden denken aan vogelpokken. Bij het microscopisch vervolgonderzoek kon worden vastgesteld dat de huid ontstoken was, en dat de witgele knobbels veroorzaakt werden door het vogelpokkenvirus. De gele aanslag in de longen bleek het gevolg van een schimmelinfectie, waarvan de schimmelstructuur past bij Aspergillus.  De huismus was vermagerd en is doodgegaan door de combinatie van de vogelpokken en de schimmelinfectie.

Vogelpokken

Vogelpokkenvirussen (Avipoxvirussen) behoren tot de familie van de pokkenvirussen (Poxviridae). Vogelpokkenvirussen zijn vrij soortspecifiek. Er bestaan dan ook meerdere vogelpokkenvirussen: het virus dat bij duiven voorkomt, is een andere dan die bij de kraaiachtigen en ook weer een andere dan die bij de mus ziekte veroorzaakt. Het ziektebeeld van vogelpokken kan verschillend zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen droge en natte vogelpokken: bij de droge vogelpokken zie je woekering op de poot, de snavel, op de kop, de rug en/of rond de cloaca; bij de natte vogelpokken, ook wel difterische vorm genoemd, zijn de slijmvliezen van de bek, luchtpijp en longen voorzien van ‘beslag’. Ook kan de krop ontstoken zijn (zie vier verschillende ziekten gevonden als doodsoorzaak bij groenlingen).

Het vogelpokkenvirus is een virus dat alleen bij vogels ziekte veroorzaakt. Mensen, honden en katten worden niet ziek door contact met vogels die met dit virus besmet zijn.

Foto banner: Roy Slaterus