Is het nog steeds belangrijk om dode wilde vogels aan te bieden voor vogelgriepsurveillance?Vogelgriep circuleert nog steeds onder wilde vogels in Nederland. Het virus is nu endemisch in wilde vogelpopulaties en veroorzaakt nog steeds sterfte, al is het gelukkig minder dan afgelopen zomer. Sommige vogels hebben een gedeeltelijke bescherming (immuniteit) tegen de ziekte opgebouwd waardoor ze minder snel doodgaan maar ook langer ziek zijn. Dit betekent dat het vaststellen van het virus ingewikkelder is geworden.

De opgehaalde vogels worden op het vogelgriepvirus getest door een swab van de cloaca en luchtpijp te nemen, en die swabs te onderzoeken. Een vogel scheidt (gemiddeld) alleen de eerste zeven dagen van de besmetting virus uit. Als een vogel langer ziek is voordat deze wordt getest, dan kunnen de swabs negatief zijn, maar heeft de vogel misschien toch vogelgriep. Het kan dus zijn dat vogels die symptomatisch zijn voor de ziekte (trillingen, rondjes lopen, niet kunnen vliegen, etc.) negatief testen op de swabs.

Symptomen van vogelgriep kunnen ook door andere ziekten worden veroorzaakt. Ook daarom blijft onderzoek noodzakelijk. Zo bleek onlangs een knobbelzwaan die neurologische symptomen vertoonde maar negatief testte op vogelgriep, een parasitaire infectie (wormen) te hebben die een ernstige hersenontsteking en een blind oog hadden veroorzaakt.

In samenwerking met andere nationale instellingen is DWHC bezig met het onderzoeken van betere testmethodes voor het vaststellen van vogelgriep bij dode wilde vogels. Is het in de tussentijd dan nog relevant om dode wilde vogels aan te bieden aan DWHC voor onderzoek naar vogelgriep? Ja, dat is nog steeds erg belangrijk!

Uw meldingen zijn heel belangrijk om de veranderende dynamiek van de ziekte bij wilde vogels te begrijpen, ook als het gemelde dier niet wordt opgehaald. De informatie in uw melding wordt opgenomen in ons overzicht van gemelde dieren. Dit gebruiken wij voor onderzoek naar sterfte onder wilde vogels in Nederland.

Vermeld op het meldformulier vooral ook de symptomen en bijzonderheden van elk geval. Uw beschrijvingen worden gelezen en ze zijn waardevol voor ons bij het verbeteren van onze surveillance.

Blijf betrokken, blijf melden!