Archief: september 2023

Zoogdier met zenuwverschijnsel: niet altijd vogelgriep

In juli 2023 meldden minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister Kuipers van Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in een brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal dat een meldplicht voor vogelgriep (AI) bij in het wild levende en gehouden zoogdieren is ingesteld ( Lees meer