Wilde vogelsoorten aangetoond besmet met hoog-pathogene vogelgriepvirussen in 2020 in NederlandInformatie 17 November 2020

Hieronder zijn genoemd de wilde vogelsoorten waarbij hoog-pathogene vogelgriep (HPAI) H5N8 of HPAI H5N1 virus besmetting in 2020 is vastgesteld. Deze lijst is vastgesteld op basis van de rapporten van de overheid aan OIE t/m 17 november.

De vogels zijn gevonden in de provincies Friesland, Groningen, Noord-Brabant, Noord-Holland, Utrecht, en Zuid-Holland.

H5N8 is gevonden bij: 

 • Eenden, ganzen, zwanen (Anatidae
 • Brandgans (Branta leucopsis)
 • Knobbelzwaan (Cygnus olor)
 • Grauwe Gans (Anser anser)
 • Kolgans (Anser albifrons)
 • Rietgans (Anser fabalis)
 • Smient (Anas penelope)
 • Wilde Eend (Anas platyrhynchos)
 • Havikachtingen (Accipitridae) 
 • Buizerd (Buteo buteo)
 • Uilen (Strigidae
 • Velduil (Asio flammeus)

H5N1 is gevonden bij: 

 • Eenden, ganzen, zwanen (Anatidae
 • Grauwe Gans (Anser anser)
 • Smient (Anas penelope)
 • Wintertaling (Anas crecca)
 • Kieviten en plevieren (Charadriidae
 • Vogelsoort niet nader te bepalen