Vogelgriep H5N8 aangetroffen bij wilde vogels in Polen en HongarijeOp 5 november werd in het noordwesten van Polen bij vijf dode eenden en één dode meeuw het hoogpathogene vogelgriep (HPAI) H5N8 vastgesteld (https://www.oie.int/en/home/); het is nog onbekend om welke vogelsoorten het precies ging. Enkele dagen eerder werd bekend dat ook in het zuidoosten van Hongarije HPAI H5N8 werd vastgesteld, zowel bij een Knobbelzwaan als in een kalkoenenbedrijf (www.promedmail.org).

In het kader van de vogelgriepmonitoring is het daarom nu extra belangrijk dat vondsten van dode wilde vogels gemeld worden. Voor deze monitoring heeft de EU een lijst opgesteld met ‘doelsoorten’. In grote lijnen zijn de vogelsoorten die DWHC en Sovon graag gemeld krijgen voor het testen op vogelgriep: eenden, ganzen, zwanen, futen, rallen, reigers, meeuwen, steltlopers, kraaiachtigen en roofvogels.

Het melden van dode wilde vogels kan via de website van DWHC of via sovon.nl/nl/dodevogels.

 

Bron: OIE en PROMED