Update vogelgriep in NederlandHet hoogpathogene vogelgriepvirus H5N8 is nu vastgesteld in meerdere provincies. In een brief van staatssecretaris van Dam aan de Tweede Kamer dat “In Nederland zijn in Zeewolde, Monnickendam, Rotterdam, Werkendam, Oostzaan, Medemblik en Durgerdam dode wilde watervogels gevonden waarbij HPAI H5N8 is vastgesteld.” (De link naar de brief van de staatssecretaris aan de Tweede kamer is verwijderd omdat deze niet meer digitaal beschikbaar

Ook zijn, als bijlage bij de brief, twee overzichtskaarten gemaakt,. “Kaart 1 geeft het aantal meldingen weer bij de NVWA (tot 22 november) van dode vogels waar laboratoriumonderzoek op is en wordt verricht. Kaart 2 geeft aan in welke gemeenten in Nederland besmette dode vogels zijn aangetroffen. “ (De links naar de kaarten zijn niet meer digitaal beschikbaar,)

De eerste positieve bevestiging van het hoogpathogene vogelgriep subtype H5N8, was op 10 november bij kuifeenden en futen die bij Monnickendam dood waren gevonden.

Duitsland

In Duitsland is het virus ook in midden-Duitsland aangetroffen. Behalve bij wilde vogels, is het in Duitsland ook bij gehouden dieren aangetrofen. Informatie over vogelgriep in Duitsland is te vinden op de website van het Friedrich-Loeffler-Institut (FLI).

 

 

Dode vogels melden

In het kader van de vogelgriepmonitoring is het nu extra belangrijk dat vondsten van dode wilde vogels gemeld worden. Voor deze monitoring heeft de EU een lijst opgesteld met ‘doelsoorten’. In grote lijnen zijn de vogelsoorten die DWHC en Sovon graag gemeld krijgen voor het testen op vogelgriep: eenden, ganzen, zwanen, futen, rallen, reigers, meeuwen, steltlopers, kraaiachtigen en roofvogels.

Meerdere dode watervogels -> bel  NVWA

Als 3 of meer dode watervogels (eenden, zwanen of ganzen) op dezelfde plaats worden gevonden, dan moet u contact opnemen met de NVWA (045 – 546 31 88). Om een goed beeld te krijgen van de sterfte in Nederland, verzoeken wij u om deze dieren ook te melden via DWHC en/of Sovon en bij opmerking aan te geven dat u contact heeft gehad met de NVWA.

Overige dode vogels

Als u minder dode watervogels of andere vogels vindt, dan kunnen deze worden gemeld via het DWHC meldingsformulier en/of via Sovon.