Vogelgriep H5N8 vastgesteld bij wilde watervogels in Noord- en Zuid-DuitslandHet Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) in Duitsland heeft op 9 november bevestigd dat ook in de Bodensee, gelegen in de deelstaat Baden-Württemberg, het hoogpathogene vogelgriep (HPAI) H5N8 onder wilde vogels voorkomt. Gistermiddag maakte het FLI bekend dat H5N8 bij kuifeenden (Aythya fuligula) is aangetoond in de deelstaat Sleeswijk-Holstein. Hier werden meer dan 100 dode watervogels, met name kuifeenden, gemeld in de meren rond om Plön.

kaart met verspreiding H5N8 in Europa d.d. 9-11-2016In de Bodensee, gelegen in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland werden 70 – 80 dode vogels gevonden. In al deze drie landen is H5N8 nu bevestigd. De sterfte van watervogels breidt zich hier nog uit. Ook hier zijn met name kuifeenden getroffen. In Oostenrijk is het H5N8 vastgesteld bij 4 kuifeenden en 1 tafeleend (Aythya ferina). Langs de Bodensee is naast eenden, ook sterfte gemeld van meeuwen (Laridae) en wulp (Numenius arquata).

Het FLI geeft aan dat vanwege het voorkomen van H5N8 bij wilde vogels in Polen, Hongarije, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland, er een hoog insleeprisico aanwezig is door direct en indirect contact tussen wilde vogels en gehouden dieren, met name in de omgeving van vogelroest- en verzamelplaatsen.

AI-vogelmonitoring Nederland

In het kader van de vogelgriepmonitoring is het daarom nu extra belangrijk dat vondsten van dode wilde vogels gemeld worden. Voor deze monitoring heeft de EU een lijst opgesteld met ‘doelsoorten’. In grote lijnen zijn de vogelsoorten die DWHC en Sovon graag gemeld krijgen voor het testen op vogelgriep: eenden, ganzen, zwanen, futen, rallen, reigers, meeuwen, steltlopers, kraaiachtigen en roofvogels.

Het melden van dode wilde vogels kan via de website van DWHC of via sovon.nl/nl/dodevogels.

 

Bronnen:

Friedrich-Loeffler-Institut, FLI bericht 8 november en FLI bericht 9 november, (Duitsland)

Bundesamt für Lebensmittensicherheit und Veterinärwesen, (Zwitserland)

Ages en Bundesministerium für Gesundheit und Frauen (Oostenrijk).