Usutu-virus in DuitslandFoto: Margriet Montizaan

Foto: Margriet Montizaan

Het Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) meld dat sinds eind augustus 2016 sterfte door het usutu-virus bij wilde en gehouden vogels in Duitsland is toegenomen. Voornamelijk merels (Turdus merula), maar ook een verhoogd aantal Laplanduilen (Strix nebulosa) zijn door het usutu-virus getroffen.

Voor Duitsland is het usutu-virus niet nieuw, in de periode 2011 – 2015 werd het virus ook bij wilde en gehouden vogels vastgesteld in Zuidwest-Duitsland. De uitbraak lag toen met name in het noordelijke Bovenrijngebied en in het naburige Pfalz en Neckardal. Daarnaast waren er enkele gevallen in de omgeving van Keulen (Noordrijn-Westfalen). In 2015 werd  het usutu-virus als eerste vastgesteld bij twee gehouden Laplanduilen in Noordoost Duitsland.

Dit jaar, 2016, is het usutu-virus zeer actief en komt het meer verspreid over Duitsland voor. De uitbraak is vooral  in de drielandenregio Duitsland-Nederland-België, waarbij grote sterfte in Noordrijn-Westfalen met name afkomstig is uit het gebied van de Nederrijn en Aken. Daarnaast wordt ook uit de omgeving Leipzig verhoogde vogelsterfte gemeld. Incidentele meldingen komen behalve uit het reeds bekende usutu-gebied langs de Rijn van Freiburg tot Keulen, ook uit de omgeving Halle, Dresden, Berlijn en Saarbrücken.

Bron: FLI – usutu: Vermehrtes Auftreten des Usutu-Virus seit August 2016 in Deutschland