Vijfjarig jubileum Signaleringsoverleg ZoönosenNa een aantal grote uitbraken van zoönosen, waaronder Q-koorts, werd duidelijk dat het noodzakelijk is een goede samenwerking te hebben tussen veterinaire en humane artsen. Hiertoe is o.a. het Signaleringsoverleg Zoönosen (SO-Z) opgezet. Eén keer per maand komen deskundige uit de medische- en veterinaire sector bij elkaar en bespreken regionale, landelijke en internationale signalen van (mogelijk) zoönotische aard. De kerngroep van het SO-Z bestaat uit RIVM, GGD, GD, CVI, FD, DWHC en NVWA. In de juni 2016 uitgave van het Tijdschrift voor Diergeneeskunde staat een artikel over de werkwijze van het SO-Z. In dit artikel wordt aan de hand van twee casussen (Schmallenberg en tularemie) zowel de samenwerking als de werkwijze (signalering, opschalen, vervolgacties) duidelijk beschreven.

Bron:  Signaleringsoverleg Zoönosen viert vijfjarig jubileum. Joke van der Giesen, Tineke Kramer e.a. (2016). Tijdschrift voor Diergeneeskunde, nr 6 juni 2016.