Verhoogd aantal roofvogels met ontsteking in snavelholteHet DWHC heeft in de eerste maanden van 2016 bij een verhoogd aantal roofvogels, waaronder buizerds, door pathologisch onderzoek een ontsteking in de snavelholte vastgesteld.

De ontstekingen lijken te zijn veroorzaakt door parasitaire wormen. Mogelijk stoppen de dieren hierdoor met eten en overlijden aan de gevolgen van energietekorten. Zie ook het bericht Buizerds Broekpolder dood door parasitaire infectie.

Meld dode roofvogels

Het DWHC wil  beter zicht krijgen op de aanwezigheid en de verspreiding van deze ziekte onder roofvogels. Hiervoor heeft het DWHC dood gevonden roofvogels nodig.

Voor het onderzoek is het essentieel dat de dieren ‘vers’ zijn, hetgeen betekent dat ze maximaal één dag dood zijn en niet zijn ingevroren. De dieren kunnen gemeld worden via de website van DWHC en/of via sovon.nl/dodevogels, waarbij de inzender dan moet aanvinken dat hij het dier wil laten insturen voor onderzoek.

Na het melden van het dier, wordt contact met de inzender opgenomen en overlegd of het dier wordt opgehaald. De inzender krijgt een instructie hoe het dier te verpakken. DWHC heeft geen ophaaldienst die het kadaver uit het veld ophaalt, maar wel een koerier die, het in plastic zakken verpakte kadaver bij de melder of ander postcode-adres kan ophalen. Het is belangrijk dat het dode dier zo koel mogelijk wordt bewaard (maar niet ingevroren), tot het wordt opgehaald.