Buizerds Broekpolder dood door parasitaire infectieDe twee dode buizerds uit de Broekpolder zijn dood gegaan aan een parasitaire infectie. De mannelijke buizerd had diverse ontstekingen (tong, spiermaag, dikke en dunne darm, lever) in zijn lichaam die door parasieten zijn veroorzaakt. De vrouwelijke buizerd had ook een, door parasieten veroorzaakte ontsteking van de tong. Gif speelt hier zeer waarschijnlijk geen rol in. Vergiftiging met b.v. Aldicarb leidt meestal tot een snelle dood. Er waren bij de dieren geen aanwijzingen te vinden die duiden op het gebruik van bekende middelen als Aldicarb of rattengif.

Het vrouwtje had enkele dagen niet gegeten of gedronken en is doodgegaan aan een maagbloeding. Dit fenomeen is bekend bij zangvogels. Bij kleine vogels leidt 12 – 24 uur niet eten tot een maagbloeding. Voor een grote vogel als de buizerd is onbekend hoelang het duurt voordat een dier een maagbloeding krijg door niet te eten.  De ontsteking van de tong zou ervoor gezorgd kunnen hebben, dat het vrouwtje niet meer heeft gegeten. Het is onduidelijk of onvoldoende voedsel de oorzaak is geweest van de maagbloeding. Beide buizerds waren goed bespierd, de een had voldoende vetreserves (mannelijk dier), de ander geringe vetreserves (vrouwelijk dier).

Parasieten komen algemeen bij vogels voor. Normaal gesproken leidt dit  niet tot problemen, maar soms kan dit tot ontstekingen leiden. Dit is o.a. beschreven voor buizerd, torenvalk en grauwe kiekendief. Andere (omgevings-)factoren en/of stress zijn de oorzaak dat de parasieten geen ‘onschuldig aanwezige wormen’ meer zijn, maar leiden tot een serieus gezondheidsprobleem. Bij de twee buizerds uit de Broekpolder is niet te achterhalen wat de achterliggende oorzaak is waardoor de parasieten gezorgd hebben voor het ontwikkelen van de ontstekingen. De braakneigingen kunnen een reactie zijn van de ontsteking op de tong. De toeval is mogelijk het gevolg van de maagbloeding.

Half maart kwamen bij DWHC twee dode buizerds binnen uit de Broekpolder. De vogels waren de dag ervoor levend bij het Vogelasiel in Delft gebracht. De ene buizerd stierf kort na aankomst, de 2e kreeg toevallen en is toen geëuthanaseerd. Vanwege de braakverschijnselen en toevallen, dacht de asielhoudster aan vergiftiging.