Archief: januari 2012

Schmallenbergvirus en wilde dieren

Een nieuw virus, het zogenaamde Schmallenbergvirus (SBV), is geassocieerd met aangeboren afwijkingen bij schapenlammeren in Nederland. Daarnaast is het virus aangetoond bij volwassen runderen met diarree en melkgiftdaling.
Lees meer
boksende hazen

Vergiftigd Wild

Anamnese Op een locatie in Nederland werden in 2011 binnen een straal van 300 m vijf dode dieren gevonden: een vrouwelijke Europese haas (Lepus europaeus), een mannelijke zwarte kraai (Corvus corone), een mannelijke kleine mantelmeeuw (Larus fuscus), en twee jonge buizerds (Buteo buteo), een vrouwelijke en een
Lees meer

Trichomonas infectie bij een holenduif

Voorgeschiedenis In mei 2010 stierf een mannelijke, volwassen holenduif (Columba oenas)  kort nadat hij in Hilversum gevonden was met bloed op de snavel. Hij werd verzonden naar het DWHC voor post-mortaal onderzoek.
Lees meer

Aviaire tuberculose in een fuut (Podiceps cristatus)

De onderzochte fuut had een ernstige, chronische, multifocale tot diffuse, granulomateuze ontsteking van meerdere organen, geassocieerd met Mycobacterium avium complex. We concludeerden dat aviaire tuberculose de meest waarschijnlijke doodsoorzaak was.
Lees meer