Ranavirus surveillance in Nederland, 2011

Dit project heeft als doel meer inzicht te verschaffen in het voorkomen van Ranavirus spp. infecties bij amfibiesoorten in het wild in Nederland.
Lees meer