Ranavirus surveillance in Nederland, 2011Feiten over Ranavirussen (251KB)

Ranavirus kikkerRanavirus spp. infectie heeft in september 2010 massale sterfte veroorzaakt onder kikkers uit het groene kikker complex (Pelophylax spp.) in een ven van het Nationaal Park Dwingelderveld. Ook gingen er kleine watersalamanders (Lissotriton vulgaris) dood. Het was de eerste keer dat een dergelijk virus werd aangetoond in Nederland (zie ook het wetenschappelijk artikel). Ranavirussen vormen een bedreiging voor amfibieën, reptielen en vissen, door de massale sterfte die ze kunnen veroorzaken en het gemak waarmee ze verspreid kunnen worden door de mens.

Naamloos-4Het is momenteel onduidelijk waar het gevonden ranavirus vandaan is gekomen, en wat de gevolgen zullen zijn. De gevolgen zullen namelijk afhangen van het al dan niet voorkomen van dit of andere ranavirussen bij koudbloedige vertebraten in Nederland. Dit laatste is tot nog toe niet onderzocht.

Dit project heeft als doel hierin verandering te brengen. Het beoogt meer inzicht te verschaffen in het voorkomen van Ranavirus spp. infecties bij amfibiesoorten in het wild in Nederland. Dit gebeurt o.a. door post-mortaal onderzoek bij amfibie sterfte in 2011. Tevens wordt de situatie in Dwingelderveld gemonitoord. De verkregen kennis zal ingezet worden om beleid t.a.v. ranavirussen te maken.

Het programma wordt uitgevoerd door het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) en RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland), in nauwe samenwerking in Dwingelderveld met Natuurmonumenten.

DWHC en RAVON vragen hulp bij het in kaart brengen

Wie sterfte van enige omvang onder amfibieën in de eigen woon-, werk- en/of recreatieomgeving constateert, wordt dringend verzocht dat onmiddellijk te melden via het daarvoor beschikbare meldingsformulier. De mensen van het DWHC nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op om inzending van de dieren te regelen, mits ze nog voldoende vers zijn. (zie ook Natuurbericht )