Ziekte: Mond-en-klauwzeer

Op deze pagina staat eerst algemene informatie over de ziekte. Door te klikken op de groene balk, wordt de onderliggende tekst zichtbaar. 
Nieuwsberichten, DWHC-onderzoeksresultaten, documenten en literatuur die betrekking hebben op deze ziekte en op de DWHC-website te vinden zijn, staan onder de algemene informatie weergegeven.

Ziekteverwekker

Mond-en-klauwzeer (MKZ) is een zeer besmettelijke virusziekte en wordt veroorzaakt door een Apthovirus uit de
familie Picornaviridae. Er bestaan zeven varianten van het mond-en-klauwzeer (MKZ) virus, te weten: A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3 en Asia1. In West Europa is de ziekte uitgeroeid. Maar er bestaat wel een risico van import vanuit andere landen in de wereld. Dat zou grote economische en dierwelzijn gevolgen hebben.

Gevoelige diersoorten

Met name evenhoevige diersoorten (Artiodactyla) zijn  gevoelig voor MKZ. Zowel bij gehouden als bij in het wild levende evenhoevigen, kan MKZ voorkomen. Voorbeelden van in Nederland voorkomende gehouden evenhoevigen zijn runderen, schapen, geiten, buffels, kamelen, hertachtigen en varkens. In Nederland in het wild voorkomende evenhoevigen zijn o.a. reeën, edelherten, damherten, moeflons, muntjaks en wilde zwijnen.

Symptomen dieren

De symptomen wisselen sterk en zijn afhankelijk van de gevoeligheid van de diersoort (zie de Informatiefolder Mond-en-klauwzeer bij wild voor details). Sommige diersoorten vertonen nauwelijks ziekteverschijnselen, terwijl andere diersoorten aan de ziekte kunnen doodgaan. Uiterlijk zichtbare symptomen die mogelijk optreden zijn blaar- en vervolgens zweer-vorming in de mond en op de klauwen (o.a. langs kroonrand). Jonge dieren kunnen plotseling sterven als gevolg van hartspierontsteking.

Symptomen mensen

Uiterst zeldzaam. Blaarvorming.

Besmetting mensen

Overdracht kan plaatsvinden via direct contact, bijvoorbeeld bij het handmatig melken.

Voorzorgsmaatregelen

Neem geen vlees, vleesproducten, zuivelproducten en (onbehandelde) jachttrofeën mee uit een land waar MKZ voorkomt. Hygiëne voorschriften volgen (zie  de informatiefolder Mond-en-klauwzeer).

Zorg dat er minimaal drie dagen zitten tussen een contact met evenhoevige dieren in een land waar MKZ heerst en contact met vee of andere evenhoevigen in een land waar geen MKZ heerst.

 

Externe informatie

Onderzoeksresultaten

Geen onderzoeksresultaten gevonden.

Projecten

Geen projecten gevonden.

Overige berichten

Geen berichten gevonden.

Documenten en Publicaties