Ziekte: Angiostrongylus vasorum – Franse hartworm

Op deze pagina staat eerst algemene informatie over de ziekte. Door te klikken op de groene balk, wordt de onderliggende tekst zichtbaar.
Nieuwsberichten, DWHC-onderzoeksresultaten, documenten en literatuur die betrekking hebben op deze ziekte en op de DWHC-website te vinden zijn, staan onder de algemene informatie weergegeven.

 

 

Ziekteverwekker

De Franse hartworm (Angiostrongylus vasorum) is een parasitaire rondworm die bij tamme en wilde hondachtigen1 voor gezondheidsproblemen kan zorgen. Omdat deze rondworm in de bloedvaten van de longen leeft en de larven een trektocht door de longen maken, wordt deze worm ook wel eens longworm genoemd.

Franse hartworm cyclusDe Franse hartworm heeft een levenscyclus waarbij de hondachtigen de eindgastheren zijn en slakken (Gastropoda1), zowel naaktslakken als huisjesslakken, de tussengastheren.
Bij de hondachtigen ontwikkelen de uit de slak afkomstige besmettelijke larven zich in de rechter hartkamer en de bloedvaten van de longen tot volwassen mannelijke en vrouwelijke wormen en planten zich voort. De volwassen wormen scheiden vervolgens eieren uit die in de haarvaten van de longen vastlopen. Hieruit kruipen de larven die vervolgens aan een trektocht door de longen beginnen, worden opgehoest en doorgeslikt. Deze larven worden dan met de uitwerpselen uitgescheiden. Deze larven moeten, voordat zij andere hondachtigen kunnen besmetten, zich eerst in slakken (tussengastheer) ontwikkelen tot voor de hondachtige infectieuze (besmettelijke) larven. Na opname van de uit de slak afkomstige larven door een hondachtige, is de cyclus weer rond.

De worm dankt zijn naam aan het feit dat de worm voor het eerst in 1866 door Baillet in Frankrijk is beschreven2. De wetenschappelijke naam geeft aan dat de volwassen worm in de bloedvaten leeft.

Sinds 2007 is het bekend dat deze infectie ook onder de huishonden in Nederland voorkomt3.

1 Morgan E.R. & S. Shaw (2010). Angiostrongylus vasorum infection in dogs: continuing spread and developments in diagnosis and treatment. Journal of Small Animal Practice 51, 616-621.

2 Gorris, F. (2015). Pathologie van Angiostrongylus vasorum bij de hond. Universiteit Gent, faculteit diergeneeskunde.

3 Doorn D.C.K. van, A.H. van de Sande, E.R. Nijsse, M. Eysker & H.W. Ploeger (2009). Autochthonous Angiostrongylus vasorum infection in dogs in The Netherlands. Veterinary Parasitology, Volume 162, Issues 1–2,2009,Pages 163-166.

Gevoelige diersoorten

Hondachtigen, zoals vossen, wolven en honden, kunnen besmet raken met de Franse hartworm. Maar ook bij de rode panda’s (in een dierentuin) en bij een hermelijn zijn besmettingen beschreven1.

1 Morgan E.R. & S. Shaw (2010). Angiostrongylus vasorum infection in dogs: continuing spread and developments in diagnosis and treatment. Journal of Small Animal Practice 51, 616-621.

Symptomen dieren

De symptomen zijn divers. Klinische verschijnselen kunnen zijn: moeite met ademhalen, hoesten, hartfalen, aantasting van het zenuwstelsel, stoornissen van de bloedstolling, maagdarmklachten. Het beeld bij een sectie kan bestaan uit o.a. een longontsteking, bloedarmoede, verstopte bloedvaten.

Besmetting dieren

Dieren raken besmet door het opeten van (delen) van een besmette slak, al dan niet onbedoeld als ze aas eten of op stokken of gras kauwen2. Mogelijk kunnen kikkers als toevallige (paratenische) tussengastheren functioneren2. Het is onbekend of onder natuurlijke omstandigheden paratenische gastheren een rol spelen bij het besmetten van hondachtigen1,2. Mogelijk kunnen hondachtigen zich ook infecteren door het opeten van met slakkenslijm besmeurd voer.

1 Morgan E.R. & S. Shaw (2010). Angiostrongylus vasorum infection in dogs: continuing spread and developments in diagnosis and treatment. Journal of Small Animal Practice 51, 616-621.

2 Gorris, F. (2015). Pathologie van Angiostrongylus vasorum bij de hond. Universiteit Gent, faculteit diergeneeskunde.

Onderzoeksresultaten

Projecten

Geen projecten gevonden.

Overige berichten

Geen berichten gevonden.

Documenten en Publicaties

Geen publicaties gevonden.